Ondersteuning 55-plus ondernemer

Zelfstandigen van 55 jaar of ouder die tijdelijk financiële problemen hebben, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt een uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Dit is een renteloze lening die uw gezinsinkomen aanvult tot bijstandsniveau. U kunt ook in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal. Een bedrijfskapitaal is bedoeld om uw bedrijf voort te kunnen zetten. U kunt het bedrijfskapitaal inzetten voor investeringen of voor het herfinancieren van kortlopende schulden. Voor het aanvragen van ondersteuning voor oudere zelfstandigen maakt u telefonisch een afspraak met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 023.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning aan oudere zelfstandigen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent zelfstandige met een eigen bedrijf of u heeft een zelfstandig beroep
 • U bent 55 jaar of ouder
 • U werkt de afgelopen 10 jaar, of langer, onafgebroken als zelfstandige
 • Uw bedrijf is rechtmatig gevestigd
 • U werkt minstens 1.225 uur per jaar (of 875 uur en uw partner 525 uur) in uw bedrijf of beroep
 • Het bedrijf levert naar verwachting een minimum bruto jaarinkomen op van € 7.799.

Bedrijfskapitaal: renteloze lening of gift

U krijgt maximaal een bedrijfskapitaal van € 9.819. Als uw vermogen minder is dan € 132.299, hoeft u dit bedrijfskapitaal niet terug te betalen. Is uw eigen vermogen groter, dan krijgt u het bedrijfskapitaal als renteloze lening.

Uitkering levensonderhoud: renteloze lening

De uitkering voor levensonderhoud ontvangt u als renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt vastgesteld op welk bedrag u recht had. Als u te weinig heeft ontvangen, krijgt u een nabetaling. Als blijkt dat u teveel hebt ontvangen, moet u dat gedeelte terugbetalen.

Meenemen

Tijdens uw afspraak met een medewerker van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet u in ieder geval gegevens tonen over:

 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld huurovereenkomst of hypotheekakte
 • uw bedrijf: inschrijving handelsregister, vergunningen, koop- of huurovereenkomst
 • uw bedrijfsinkomen en bedrijfsvermogen
 • jaarcijfers over de laatste 3 jaar
 • het inkomen en vermogen van uw gezin
 • BKR-registratie (op te vragen bij een bank)

U en uw partner moeten zich kunnen legitimeren met een officieel en geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).