Ondernemen

Bent u een Haarlemse ondernemer, starter of wilt u uw bedrijf in Haarlem vestigen? Dan vindt u hieronder informatie die u verder kan helpen. Onder 'Voorzieningen, netwerken en regelgeving' vindt u diensten die belangrijk zijn voor ondernemers in Haarlem en de regio.
De gemeente heeft een aantal regelingen die ondernemers kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld als u een bedrijf wil starten vanuit een uitkering.

Starten en vestigen

Als u zich in Haarlem wilt vestigen, kunt u de bestemmingsplannen bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

Als u een uitkering heeft en een bedrijf wilt starten, kunt u terecht bij Bedrijf starten vanuit een uitkering. 

Bedrijfslocaties

De Waarderpolder is Haarlems belangrijkste bedrijventerrein. Kantoren zijn toegestaan in combinatie met industrie of opslag.

Lees meer op de website van Waarderpolder Haarlem Business Park

Onder Vergunningen leest u meer over gemeentelijke vergunningen en voorwaarden.

Voorzieningen, netwerken en regelgeving

  • www.ondernemersplein.nl is een website van de overheid. U vindt hier informatie over de landelijke regelingen voor ondernemers.

Duurzaam en circulair ondernemen

Duurzaam ondernemen

Veel Haarlemse ondernemers zien kansen in energiebesparing, energie opwekken en het vergroenen van hun bedrijfsvoering. De ervaring leert dat 20% besparing op uw energierekening vaak reëel is. Aan de slag? U kunt zich aansluiten bij andere ondernemers op uw bedrijventerrein de Waarderpolder, bij Centrum Management Groep of binnen uw branche. Ook kunt u zich aansluiten bij MKB Haarlem.

Groene Mug Bokaal

Sinds 2009 reikt Haarlem de Groene Mug Bokaal uit. De Groene Mug Bokaal is een wisselprijs die wordt uitgereikt aan een Haarlemse onderneming die zich sterk maakt voor een duurzame stad. De Groene Mug Bokaal is een publieksprijs. Ieder jaar maken zes genomineerden kans op deze titel.

Circulair ondernemen

Nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen. Of kleding en meubilair een tweede leven geven in plaats van deze te laten maken en invoeren vanuit andere landen. Dat is de gedachte achter de 'circulaire economie'. Circulaire economie biedt kansen voor bedrijven om geld te besparen en geld te verdienen. Met het programma Haarlem Circulair werkt de gemeente samen met de stad aan een omslag in denken over productie en consumptie van goederen en energie.

Circus Circulair

In Haarlem hebben circulaire ondernemers zich verenigd in de Circus Circulair Coöperatie (CCC). Deze coöperatie biedt een platform voor circulaire ondernemers. Circulaire ondernemers kunnen tegen betaling partner worden. U krijgt daar onder andere 4 gratis netwerkbijeenkomsten per jaar en toegang tot een netwerk van potentiële opdrachtgevers voor terug. 
Meer informatie vindt u op www.circuscirculair.nl of mail naar circus.circulair@gmail.com.

Veilig ondernemen

Bij Samen Veilig Ondernemen werken overheid, politie en ondernemers samen aan de bestrijding van criminaliteit. U kunt als ondernemer gratis meedoen aan diverse trainingen.

Samen veilig ondernemen

Ondernemershulp 155-Help-een-bedrijf

Zelfstandige ondernemers die moeite hebben hun bedrijfsvoering rond te krijgen kunnen terecht bij ‘155-Help-een-bedrijf’. Dit loket voor lokale ondernemers biedt u kosteloos bedrijfsadvies en ondersteuning.

www.haarlem.nl/ondernemershulp-via-155-help-een-bedrijf

Ondernemerspanel Haarlem

Via het Ondernemerspanel kunt u als ondernemer meedenken over het Haarlemse ondernemersbeleid. Het Ondernemerspanel richt zich op bedrijven en instellingen die in Haarlem zijn gevestigd, exclusief de non-profit sector in het onderwijs, overheid, zorg en welzijn.

Aanmelden Ondernemerspanel

Nieuwsberichten per e-mail

Als ondernemer kunt u zich aanmelden voor de nieuwsberichten van de Gemeente Haarlem. Hiervoor vinkt u de categorie Ondernemers aan. De nieuwsberichten worden per e-mail verzonden. U kunt hier ook uw inschrijving wijzigen of afmelden.

Aanmelden nieuwsberichten per e-mail

Suggesties verbetering regelgeving

Heeft u een idee hoe gemeentelijke procedures beter en sneller kunnen? Of heeft u een voorstel om de gemeentelijke regelgeving of dienstverlening te verbeteren? Dan hoort de gemeente het graag. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier 'Klacht over de gemeente'.

Klacht over de gemeente

Social return on investment, SROI

“Social Return On Investment (SROI) betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’. De gemeente Haarlem past SROI toe bij aanbestedingen vanaf 2 ton en subsidies vanaf 5 ton. Het doel is dat deze investering een sociale winst oplevert voor de doelgroep, namelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer op de SROI extranetpagina van de gemeente Haarlem. Heeft u geen toegang tot deze pagina, neem dan contact op via socialreturn@haarlem.nl.