Ondernemen

Bent u een Haarlemse ondernemer, starter of wilt u uw bedrijf in Haarlem vestigen? Dan vindt u hieronder informatie die u verder kan helpen. Onder 'Voorzieningen, netwerken en regelgeving' vindt u diensten die belangrijk zijn voor ondernemers in Haarlem en de regio.
De gemeente heeft een aantal regelingen die ondernemers kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld als u een bedrijf wil starten vanuit een uitkering.

Coronavirus

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen? Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/informatie-voor-ondernemers-over-het-coronavirus.

Information for businesses about the coronavirus
What is the government doing to help businesses?
The government has announced a support package for SMEs, self-employed people and large businesses. The support package should ensure that companies can keep paying their staff and offers self-employed people a way to bridge the gap. There are also options to ensure that the money stays in the companies. More information

On the website of the Government of the Netherlands you can find an overview of all new measures to preserve jobs and for the economy.

Starten en vestigen

Als u zich in Haarlem wilt vestigen, kunt u de bestemmingsplannen bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

Als u een uitkering heeft en een bedrijf wilt starten, kunt u terecht bij Bedrijf starten vanuit een uitkering. 

Bedrijfslocaties

De Waarderpolder is Haarlems belangrijkste bedrijventerrein. Kantoren zijn toegestaan in combinatie met industrie of opslag.

Lees meer op de website van Waarderpolder Haarlem Business Park

Onder Vergunningen leest u meer over gemeentelijke vergunningen en voorwaarden.

Voorzieningen, netwerken en regelgeving

  • www.ondernemersplein.nl is een website van de overheid. U vindt hier informatie over de landelijke regelingen voor ondernemers.

Duurzaam en circulair ondernemen

Duurzaam ondernemen

Veel Haarlemse ondernemers zien kansen in energiebesparing, energie opwekken en het vergroenen van hun bedrijfsvoering. De ervaring leert dat 20% besparing op uw energierekening vaak reëel is. Aan de slag? U kunt zich aansluiten bij andere ondernemers op uw bedrijventerrein de Waarderpolder, bij Centrum Management Groep of binnen uw branche. Ook kunt u zich aansluiten bij MKB Haarlem.

Verzilver uw dak – zonnepanelen op grote daken in Haarlem

Bent u ondernemer en eigenaar van een groot dak in Haarlem? Volg dan het voorbeeld van andere eigenaren en leg zonnepanelen op uw dak! Gemeente Haarlem, Parkmanagement Waarderpolder en de provincie Noord-Holland willen graag het opwekken van duurzame energie op daken stimuleren. Daarom helpen ze gratis en onafhankelijk met de eerste stappen naar de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. Zo kunt u een dakscan laten maken om inzicht te krijgen in het aantal panelen en het verdienmodel. Ook krijgt u hulp bij het indienen van de SDE++ subsidieaanvraag.

Geïnteresseerd?

Op donderdag 24 september organiseren de gemeente Haarlem en Parkmanagement Waarderpolder een informatiebijeenkomst met adviesbureau Over Morgen. U kunt zich vrijblijvend aanmelden via: www.overmorgen.nl/zonneenergie

Wilt u meer weten over het stappenplan of wilt u gelijk een dakscan aanvragen? Kijk dan op www.overmorgen.nl/verzilveruwdak.

Start warmteonderzoek Waarderpolder

Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Daarvoor moeten we op zoek naar nieuwe manieren van verwarmen. Parkmanagement Waarderpolder en de gemeente Haarlem onderzoeken de mogelijkheid van een warmtenet in de Waarderpolder. Een warmtenet is een duurzaam alternatief voor verwarmen op aardgas. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.

Bent u ondernemer in de Waarderpolder? Wij horen uw mening graag!

Om een goed beeld te krijgen is een enquête opgesteld voor bedrijven in de Waarderpolder. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers de enquête invullen. Daarin wordt gevraagd naar uw gasverbruik, eventuele verbouwplannen en of u ook restwarmte produceert. U kunt t/m 31 juli 2020 via deze link de enquête invullen. 

Vervolg

De resultaten van het onderzoek worden in oktober gedeeld. Heeft u vragen? Neem contact op met Maarten Noordhuis via ECDW-secretariaat@haarlem.nl / 023-5113283 of Stan Verstraete via stan@waarderpolder.nl / 06-28849034.

Circulair ondernemen

Nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen. Of kleding en meubilair een 2e leven geven in plaats van deze te laten maken en invoeren vanuit andere landen. Dat is de gedachte achter de 'circulaire economie'. Circulaire economie biedt kansen voor bedrijven om geld te besparen en geld te verdienen. Met het programma Haarlem Circulair werkt de gemeente samen met de stad aan een omslag in denken over productie en consumptie van goederen en energie.

Cirkelstad

In Haarlem hebben circulaire ondernemers zich aangesloten bij Cirkelstad Haarlem Kennemerland. Deze coöperatie biedt een platform voor circulaire ondernemers. Circulaire ondernemers kunnen tegen betaling een lidmaatschap afsluiten. U krijgt daar onder andere opleidingen, inspiratiesessies en toegang tot een netwerk van potentiële opdrachtgevers voor terug. 
Meer informatie vindt u op www.cirkelstad.nl of mail naar info@cirkelstad.nl.

Haarlem Food Future

Haarlem Food Future werkt samen met inwoners, ondernemers en gemeente aan het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Ze richten zich onder meer op voedseleducatie, het tegengaan van voedselverspilling en meer ruimte voor stadslandbouw. Meer informatie vindt u op www.haarlemfoodfuture.nl.

Inkoop en aanbesteden

Bent u een Haarlemse ondernemer en heeft u interesse om opdrachten voor de gemeente Haarlem uit te voeren? Op de inkoopkalender staan de lopende en de te verwachten inkooptrajecten vermeld.

Inkoop en aanbesteden

Veilig ondernemen

Bij het RPC (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) werken overheid, politie en ondernemers samen aan de bestrijding van criminaliteit. U kunt als ondernemer gratis meedoen aan diverse trainingen.

RPC Noord-Holland

Ondernemerspanel Haarlem

Via het Ondernemerspanel kunt u als ondernemer meedenken over het Haarlemse ondernemersbeleid. Het Ondernemerspanel richt zich op bedrijven en instellingen die in Haarlem zijn gevestigd, exclusief de non-profit sector in het onderwijs, overheid, zorg en welzijn.

Aanmelden Ondernemerspanel

Nieuwsberichten per e-mail

Als ondernemer kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Haarlem. Hiervoor vinkt u de categorie Ondernemers aan. U kunt hier ook uw inschrijving wijzigen of afmelden.

Aanmelden nieuwsberichten per e-mail

Suggesties verbetering regelgeving

Heeft u een idee hoe gemeentelijke procedures beter en sneller kunnen? Of heeft u een voorstel om de gemeentelijke regelgeving of dienstverlening te verbeteren? Dan hoort de gemeente het graag. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier 'Klacht over de gemeente'.

Klacht over de gemeente

Social return on investment, SROI

“Social Return On Investment (SROI) betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’. De gemeente Haarlem past SROI toe bij aanbestedingen vanaf 2 ton en subsidies vanaf 5 ton. Het doel is dat deze investering een sociale winst oplevert voor de doelgroep, namelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer op de SROI extranetpagina van de gemeente Haarlem. Heeft u geen toegang tot deze pagina, neem dan contact op via socialreturn@haarlem.nl.

Contact

Heeft u nog vragen? U kunt uw vraag stellen door een e-mail te sturen naar antwoord@haarlem.nl.

Belangrijke contactgegevens verschillende partijen

Ondernemersvragen Waarderpolder