Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van de leefomgeving in de stad. Met minder regels en eenvoudigere procedures voor inwoners, bedrijven en organisaties. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert alle andere wetten en regels als het gaat over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Minder regels dus en eenvoudigere procedures voor inwoners en initiatiefnemers.

Waarom?

Er zijn op dit moment heel veel verschillende wetten en regels die gaan over het inrichten van de ruimte in de stad. Het ingewikkelde geheel aan regels dat is ontstaan en de snel veranderende samenleving, vragen om een nieuw en beter systeem.

Makkelijker en sneller

Met de Omgevingswet wordt het makkelijker en sneller duidelijk wat kan en past in onze stad. Dit helpt om beter in te spelen op de ontwikkelingen van de toekomst, zoals de groei van de stad, bereikbaarheid en de energietransitie. 

Andere werkwijze

De Omgevingswet betekent ook nieuwe procedures en een andere werkwijze. Dit moet zorgen voor meer mogelijkheden voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties en bedrijven. Van initiatiefnemers wordt verwacht dat zij in beeld brengen of de plannen ook (financieel) haalbaar zijn. En het wordt nog belangrijker om zelf de omgeving en de mensen in de buurt mee te nemen in de plannen. De gemeente zorgt voor een snellere, samenhangende beoordeling en bewaakt daarnaast de zorgvuldigheid. Dit alles met als doel: goede initiatieven voor Haarlem mogelijk maken.

Zo dragen inwoners en gemeente samen bij aan de ambities van Haarlem. Met als uitgangspunt: samen maken we de stad.