Omgevingsvisie 2045

Haarlem wil ook in 2045 een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen, te werken en te bezoeken, maar hoe bereiken we dat met elkaar? In de omgevingsvisie komen uitdagingen, kansen en keuzes samen en wordt de koers voor de ontwikkeling van Haarlem geschetst. De ontwerp Omgevingsvisie Haarlem 2045 is door het college van B&W op dinsdag 18 mei vrijgegeven voor inspraak. Alle Haarlemmers kunnen hun reactie geven van 7 juni tot en met 19 juli. De inspraak is met een week verlengd om nog meer mensen de gelegenheid te geven om een reactie te geven. 

In 2045 heeft Haarlem 800 jaar stadsrechten, dat is een gedenkwaardig moment en we zullen het vieren. De omgevingsvisie helpt om antwoord te geven op de vraag: Wat moeten we nu doen om te zorgen dat Haarlem ook op langere termijn een aantrekkelijke stad is voor iedereen? Ik nodig alle Haarlemmers uit om de visie te lezen en hun reactie te geven aan de gemeente de komende weken. Uiteindelijk is de omgevingsvisie van heel Haarlem en blijven we met elkaar samenwerken om de kwaliteit van onze stad te behouden en Haarlem klaar te maken voor de toekomst.  Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling)

Inspraak van 7 juni t/m 19 juli

U kunt een reactie geven op de visie van 7 juni tot en met 19 juli per post of op de website. De inspraak is met een week verlengd om nog meer mensen de gelegenheid te geven om een reactie te geven. Heeft u nog vragen voordat u een reactie geeft? Dan kunt u deze per mail stellen via: omgevingswet@haarlem.nl 

Ontwerp Omgevingsvisie inzien

Ontwerp Omgevingsvisie 2045 (pdf, 9 mb, lage kwaliteit)
Ontwerp Omgevingsvisie 2045 (pdf, 100 mb, hoge kwaliteit) 
Omgevings Effect Rapportage Omgevingsvisie Haarlem (pdf, 14 mb)

Kaarten Ontwerp Omgevingsvisie  
Alle kaarten zijn samengevoegd in één kaart waarin u zelf de verschillende lagen aan en uit kunt zetten. 

U kunt de Ontwerp Omgevingsvisie ook inzien in de publiekshal vanaf 7 juni. Door de huidige corona maatregelen werkt de gemeente op dit moment alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14023

Zes strategische keuzes

Haarlem maakt zes strategische keuzes voor de leefomgeving. Energie, klimaat, wonen en werken zijn onderwerpen die vragen om optimaal gebruik te maken van de bestaande ruimte in de stad, om slimme koppelingen en scherpe keuzes te maken. Daarnaast heeft Haarlem richting en kaders nodig om alle lopende ontwikkelingen in de stad en er omheen in goede banen te leiden. Dit komt samen in zes strategische keuzes:

  • Mengen en verdichten
  • Buurtgericht ontwikkelen
  • Vergroenen en vernatten
  • Bevorderen gezonde leefomgeving
  • Ruimte voor energietransitie
  • Mobiliteitstransitie

Participatie

De Ontwerp Omgevingsvisie is in verschillende fases tot stand gekomen. In 2020 zijn we met experts en inwoners in gesprek gegaan over twee mogelijke toekomstperspectieven voor Haarlem: Spoor en Spaarne. In een aantal bijeenkomsten werden de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van deze toekomstbeelden besproken. De inbreng van de gesprekken is meegenomen naar de volgende fase: het opstellen van een concept van de omgevingsvisie. Ook over de concept visie is gesproken met inwoners en experts. Door de coronamatregelen zijn deze bijeenkomsten allemaal digitaal georganiseerd. Met de input en kennis uit alle bijeenkomsten is de ontwerp Ontwikkelvisie tot stand gekomen.

Download hier het Participatieverslag van de voorgaande gesprekken.