Twee toekomstverhalen Haarlem

Haarlem is een stad in ontwikkeling. Steeds meer mensen willen hier wonen, werken en recreëren.. Hoe gaan we daarmee om en hoe zorgen we voor een gezonde stad waar het aangenaam verblijven is voor iedereen, ook in de toekomst? Om dit voor elkaar te krijgen moeten we nu al keuzes maken. Die keuzes leggen we vast in een Omgevingsvisie voor 2040. Daarin laten we zien hoe Haarlem er in de toekomst uit zou moeten komen te zien.

‘Haarlem aan het Spoor’ en ‘Haarlem aan het Spaarne’
Gemeente Haarlem maakte twee verschillende toekomstverhalen voor de stad. ‘Haarlem aan het Spoor’ en ‘Haarlem aan het Spaarne’. Deze verhalen zijn gemaakt om samen het gesprek aan te gaan over de keuzes en dilemma’s voor we staan. Door hier samen over te praten willen we komen tot één verhaal: een scenario voor de toekomst waar elementen uit beide verhalen in zullen staan. We kiezen dus niet voor een van de verhalen, maar voor een combinatie ervan. Welke elementen spreekt u aan ‘Haarlem aan het Spoor’ én ‘Haarlem aan het Spaarne’? 

 • Haarlem aan het Spoor, een specialistische stad meer gericht op de regio. Mensen wonen in Haarlem maar werken in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam of Utrecht.
 • Haarlem aan het Spaarne, een complete stad waar veel Haarlemmers wonen, werken en hun sociale netwerk hebben.  

Lees hieronder de verhalen Spoor en Spaarne

 • Wonen in de stad
 • Werken in de regio (Metropoolregio Amsterdam)
 • (elektrische) auto’s in de straat
 • Extra woningen komen vooral op knooppunten, de wijken blijven een beetje zoals ze nu zijn
 • Groen in de wijk wordt vooral voor recreatief gebruik
 • Goede bereikbaarheid OV en auto in Randstad
 • Grote duurzame projecten bij de stad (zonneparken of grote windmolenparken)
 • Vooral een gezinsstad, waar mensen goed kunnen wonen
 • Monumenten en beschermde stadsgezichten blijft

Haarlem aan het Spoor als onderdeel van de regio. 
Waar we vooral wonen in de stad. En werken buiten de stad. 

Omdat we er vooral wonen blijft het ‘stadsgezicht’ hetzelfde, Haarlem ziet er een beetje hetzelfde uit als nu. Met hetzelfde type woningen.  

Extra woningen komen daarom vooral in de vorm van bijvoorbeeld hoogwaardige appartementencomplexen bij grote OV-knooppunten. We kunnen onze elektrische auto kwijt voor de deur of in een van de grote parkeergarages vlakbij ons huis. En ook de OV-verbindingen van Haarlem naar andere steden in de Randstad zijn heel goed. Met grote OV-knooppunten op verschillende plekken in de stad. Wel zo makkelijk als je buiten de stad, bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam, werkt. De voorzieningen en woningen zijn uniform verdeeld over de verschillende wijken. 

Ook duurzaamheid vinden we belangrijk want die opgave hebben we gewoon. We zijn een duurzame stad door grote projecten. Bijvoorbeeld zonneparken of windmolenparken buiten de stad of door het Spaarne in te zetten als energiebron.

De Waarderpolder is een plek met recreatieve voorzieningen voor bewoners, waar we naar toe kunnen fietsen via mooie routes. Met kantoren en woningen.

Kortom, Haarlem is vooral een aantrekkelijke gezinsstad in de Metropool Regio Amsterdam.

 • Wonen en werken in Haarlem
 • Fietsen, lopen en openbaar vervoer vervangen de auto zo veel mogelijk
 • Auto’s niet in de straat maar in bijvoorbeeld parkeergarages
 • Groen in de wijk wordt intensief gebruikt voor spelen, recreëren en bijvoorbeeld moestuin
 • Extra woningen in de wijk, bijvoorbeeld door extra lagen op bestaande woningen en appartementen
 • Goede bereikbaarheid binnen de stad is vooral belangrijk
 • Wijken waar iedereen kan wonen, mensen met verschillende interesses en banen
 • Duurzaamheid door kleinschalige projecten in de stad, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken
 • Een stad voor iedereen

Haarlem aan het Spaarne is een stad waar we wonen en werken.
Waar iedereen kan wonen: starters, ondernemers, jongeren, ouderen. 

De extra woningen verspreiden we over de hele stad en bouwen we tussen de woningen in de wijken die we nu hebben. Dat betekent dat de wijken er iets anders uit kunnen gaan zien omdat we ook flats of hogere gebouwen in de hele stad hebben. 

Werkplekken voor zzp’ers hebben we in de straat, op de plek waar vroeger winkels zaten bijvoorbeeld. We gaan vooral met de fiets. En we zien weinig auto’s in de straat; en als ze er rijden, rijden ze langzaam. We parkeren onze auto’s wat verder weg zodat we meer groen hebben in de straat. En er ruimte is voor verschillende type woningen en voorzieningen. De straat en wijk een plek is waar we vooral kunnen spelen, wandelen en fietsen.

De verbindingen met openbaar vervoer zijn goed in de stad, zodat ook ouderen makkelijk kunnen reizen. We hebben in onze straat allemaal mensen wonen met verschillende interesses en banen, jong en oud. Het groen om de stad wordt meer intensief gebruikt: bijvoorbeeld voor moestuinen maar ook om energie op te wekken.

We hebben een duurzame stad doordat we naast grootschalige energieprojecten buiten de stad ook samen verduurzamen in de stad zelf, bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken, samen met de buren een warmte-koude opslag en door allemaal andere kleine initiatieven in de stad. Dit kan zelfs in het beschermd stadsgezicht, wat we doen met een goed ontwerp en altijd zoeken naar een passende oplossing. Zonnepanelen op het Stadhuis? Het zou dus zomaar kunnen, maar wel op een passende manier.

De Waarderpolder is een plek met vooral bedrijven, waar inwoners soms komen en waar prachtige producten gemaakt worden, En ook diensten voor de stad worden geleverd, we distribureren vanaf hier op een duurzame manier pakketjes naar de stad.

Kortom: Haarlem is een stad voor iedereen. Een stad waar gewoond en gewerkt wordt.

Welke elementen uit 'Haarlem aan het Spoor' en welke uit 'Haarlem aan het Spaarne' spreken u aan?