Omgevingsplan

Alle regels voor onze leefomgeving

Het Omgevingsplan van een gemeente bevat de spelregels voor de fysieke leefomgeving. Deze leefomgeving bestaat uit gebouwen, bomen, water, bodem, wegen, natuur enzovoort. Elke gemeente stelt één Omgevingsplan op waar alle regels in staan voor de fysieke leefomgeving. Op dit moment zijn deze regels nog verspreid over meerdere bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken. Dit is niet overzichtelijk.   

Bundelen van regels

Het Omgevingsplan bundelt de regels. Hierdoor kunt u eenvoudig zien of u wel of geen vergunning nodig heeft voor wat u wilt realiseren. Het aanvragen van meerdere vergunningen hoeft in de toekomst dus niet meer.  

Van meerdere bestemmingsplannen naar één Omgevingsplan

De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente vanaf 1 januari 2022 een Omgevingsplan moet hebben. Dit houdt in dat alle huidige bestemmingsplannen worden samengevoegd en vanaf die datum een het tijdelijke Omgevingsplan vormen. Tergelijkertijd wordt er gewerkt aan een actueel Omgevingsplan dat wij als gemeente in 2023 klaar willen hebben. De Omgevingsvisie dient als basis voor het Omgevingsplan. 

Stap voor stap

Gezien de omvang van Haarlem weten wij nu al dat het Omgevingsplan stap voor stap gemaakt moet worden. Hieronder ziet u de gemeente verdeeld in gebieden. Wij gaan per gebied aan de slag met het plan. Voor het gebied Spaarnesprong zijn we al aan het oefenen met een omgevingsplan, specifiek voor die wijk. Wij hebben de inwoners van dit gebied gevraagd mee te denken over de regels die in het omgevingsplan moeten komen. Wil u hier meer over lezen? Dat kan op de participatiepagina.