Panorama Nederland

Hoe stel jij je Nederland en Haarlem later voor? Hoe wonen en werken we dan? Hoe produceren we ons voedsel? We hebben veel goede en diverse gesprekken gehad met veel Haarlemmers. Ideeën zijn  ingebracht en vragen zijn gesteld. Wij willen iedere Haarlemmer bedanken voor hun komst en de gesprekken.

Opvallend veel jongeren geïnteresseerd in toekomst van de stad

Zowel voor het Panorama als voor de ontwikkelingen in Haarlem, was er veel interesse. Er was onder andere informatie te vinden over onderwerpen zoals duurzaamheid, erfgoed en de groei van de stad. Ook werden de eerste beelden die gemaakt zijn in het kader van de Haarlemse Omgevingsvisie getoond. Opvallend was het aantal jongeren dat een bezoek bracht aan het Panorama. Ook lieten veel kinderen hun toekomstdroom voor Haarlem achter door middel van een tekening. Opvallend was dat auto’s in deze tekeningen geheel ontbraken. Dit in tegenstelling tot fietsen, zonnepanelen en windmolens.

Hoe verder

Alle input wordt zorgvuldig bekeken. De gesprekken hebben veel opgeleverd. In de eerste helft van 2020 wordt een concept Omgevingsvisie opgesteld. Daarin wordt de input van inwoners meegenomen. Wil jij op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Haarlem (stadsnieuws) en houd deze website www.haarlem.nl/omgevingswet in de gaten

Over Panorama Nederland

Panorama Nederland is een rondreizende expositie en reist kriskras door heel Nederland. Al op tientallen locaties konden bezoekers letterlijk een blik in toekomstig Nederland werpen. Het College van Rijksadviseurs zijn de bedenkers van het rondreizende Panorama.

Willem Hein Schenk, stadsarchitect Haarlem:

“ Panorama Nederland is een prachtige verbeelding van een realistische kijk op de ruimtelijke ontwikkeling van ons land van dit moment tot 2040. Een dergelijke verbeelding, gekoppeld aan een aansprekende visie, is nodig omdat we een aantal grote vraagstukken en problemen in nauwe samenhang van een antwoord dienen te voorzien. Panorama Nederland is een visuele en inspirerende expositie, die goed laat zien hoe de vraagstukken rond de wateropgave, de energietransitie, voedselzekerheid, natuurkwaliteit, verstedelijking en mobiliteit zich tot elkaar kunnen verhouden. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

De opstellers van Panorama Nederland, het College van Rijksadviseurs onder leiding van de Rijksbouwmeester, zijn erin geslaagd ons een beeld voor te schotelen dat het bewustzijn omtrent de opgave vergroot en een zeker verlangen naar een rijker, hechter en schoner Nederland oproept.

Het panorama was een mooie aanleiding om met elkaar te spreken over de toekomst van Haarlem. Wat betekent de verbeelding in het panorama voor onze stad? Hoe verplaatsen we ons in de toekomst, hoe blijft de stad bereikbaar en hoe gaan we om met het woningtekort? Hoe wekken we onze energie op en maken we deze hernieuwbaar, wat vinden we belangrijk in onze leefomgeving? En hoe dragen we samen bij aan die rijkere, hechtere, en schonere toekomst? We spreken er graag met alle Haarlemmers over."