Hoe zie jij de toekomst van Haarlem?

Sandra: "Duurzaamheid is belangrijk. Jullie zijn nu zo goed bezig met Schalkwijk, ik hoop dat zich dat kan doorzetten. Zelf ben ik verhuisd naar de Schoolnaerwijk, dat is helemaal klimaatneutraal. Ik zie hoeveel ontwikkelingen er zijn om dat mogelijk te maken. Dat is zo belangrijk."

Feye en Tymen: "Een duurzame stad begint bij jezelf. Het is gemakkelijk om met je vinger te wijzen, maar je kan zelf al veel doen: minder lang douchen, lichten uit, afval scheiden. De gemeente kan niet anders dan een duurzame weg inslaan. Op het gebied van woningbouw, mobiliteit en afvalscheiding. Er is werk aan de winkel."

John: "Er verandert denk ik niet zo veel in de stad, in hoe we wonen en leven. Een jaar is zo voorbij, en voor je het weet zit je in 2040. Ik ben wel benieuwd, zou mooi zijn als ik in de toekomst kan kijken."

Afra: “Waar ik als eerste aan denk is dat we een fysieke omgeving hebben met meer groen en minder autoverkeer. Als we milieuvriendelijker leven en op een andere manier reizen, vaker de fiets pakken voor korte ritjes bijvoorbeeld, dan betekent dat dat er minder auto’s op straat staan. De ruimte die dan vrijkomt, kunnen we gebruiken voor parkjes met bankjes. Plekken om je fiets neer te zetten. We delen onze ruimte op een andere manier in.”

Jille “We gaan anders nadenken over afstanden, over wat we kopen en weggooien. Ik verwacht ook dat we veel meer groen hebben in de stad en eromheen. De fysieke leefomgeving intensiveert, mensen gaan compacter wonen en buitengebieden krijgen ruimte om biodiverser te worden. Het beschermde stadsgezicht van Haarlem is bijzonder en dat blijft hopelijk behouden. Maar dat geeft beperkingen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen.”

Renier: “Haarlem blijft denk ik een welvarende stad, ook in 2040. De gezelligheid in centrum blijft, maar ook de verbinding met de buitengebieden Is belangrijk om de stad leefbaar te houden. Met de individualistische trend, heeft de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid als verbinder, zodat de bereikbaarheid en leefbaarheid op en top blijft.”

Jofelle: "Als je kijkt naar de toekomst zie je dat alles gaat veranderen. Leven, wonen, banen. En vooral hoe we omgaan met duurzaamheid. Mensen willen leven met kwaliteit, het eten en drinken lokaal en om de hoek, goed OV en transport. En duurzamer wonen, met zonne- en waterenergie. Wat kun je bijvoorbeeld doen met regenwater?"

Sjoerd: “Ik denk dat onze voedselproductie sterk veranderd is over 20 jaar. Dat we onze energievoorzieningen verder getransformeerd hebben, dat we veel meer met zonne- en windenergie doen. Alles veel duurzamer. Met minder spullen. Jongeren gaan nu al op een andere manier met onze wereld om.”

Marion: “Wat er gaat veranderen is dat we meer en meer toeristen in Haarlem krijgen, wat natuurlijk uitdagingen met zich meebrengt. Ik hoop dat het centrum nog steeds toegankelijk blijft. En qua reizen denk ik dat we naar deelauto’s gaan en veel meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Over 20 jaar ben ik 75 en dan zou ik het liefst hier in het centrum van Haarlem wonen en nog steeds kunst maken, wat ik nu ook doe.”