Haarlem: stad in de toekomst

Onze stad groeit. Steeds meer mensen willen er wonen, werken en recreƫren. Maar met die groei komen we ook voor nieuwe uitdagingen te staan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes hebben gevolgen voor de toekomst van onze stad en worden vormgegeven in de Omgevingsvisie.

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet biedt gemeente de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten en ruimte te bieden voor lokaal maatwerk. Gemeenten hebben hier tot eind 2029 de tijd voor.

Waarom een Omgevingswet? De stad groeit snel en steeds meer mensen willen er wonen, werken en recreƫren. Met die groei komen we voor nieuwe uitdagingen te staan, want we kunnen de ruimte maar een keer gebruiken. Daarom moeten er strategische keuzes gemaakt worden. Deze keuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie 2045 Haarlem. Deze visie is opgesteld in samenspraak met vele Haarlemmers en op 27 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.