Haarlem: stad in de toekomst

Onze stad groeit. Steeds meer mensen willen er wonen, werken en recreëren. Maar met die groei komen we ook voor nieuwe uitdagingen te staan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes hebben gevolgen voor de toekomst van onze stad en worden vormgegeven in de Omgevingsvisie.

Hoe zie jij als inwoner de toekomst van Haarlem?

Afra: “Waar ik als eerste aan denk is dat we een fysieke omgeving hebben met meer groen en minder autoverkeer. Als we milieuvriendelijker leven en op een andere manier reizen, vaker de fiets pakken voor korte ritjes bijvoorbeeld, dan betekent dat dat er minder auto’s op straat staan. De ruimte die dan vrijkomt, kunnen we gebruiken voor parkjes met bankjes. Plekken om je fiets neer te zetten. We delen onze ruimte op een andere manier in.”

Jille “We gaan anders nadenken over afstanden, over wat we kopen en weggooien. Ik verwacht ook dat we veel meer groen hebben in de stad en eromheen. De fysieke leefomgeving intensiveert, mensen gaan compacter wonen en buitengebieden krijgen ruimte om biodiverser te worden. Het beschermde stadsgezicht van Haarlem is bijzonder en dat blijft hopelijk behouden. Maar dat geeft beperkingen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen.”

Feye en Tymen: "Een duurzame stad begint bij jezelf. Het is gemakkelijk om met je vinger te wijzen, maar je kan zelf al veel doen: minder lang douchen, lichten uit, afval scheiden. De gemeente kan niet anders dan een duurzame weg inslaan. Op het gebied van woningbouw, mobiliteit en afvalscheiding. Er is werk aan de winkel."

Omgevingsplan Spaarnesprong

De afgelopen maanden hebben buurtbewoners meegedacht over de regels voor het gebied ‘Spaarnesprong’. De contouren van dit gebied ziet u op bijgaande kaart. Wij zijn op dit moment bezig alle reacties op onderstaande thema’s te verwerken en nemen deze reacties mee in de gesprekken met de klankbordgroep. Dit is een groep waar we meerdere oproepen over geplaatst hebben om mee te denken. Uiteindelijk hebben deze oproepen geleid tot een diverse, enthousiaste groep van meedenkers uit uw buurt.