Noodopvang scholen en kinderopvang

Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties zijn weer open. Scholen organiseren fysiek en online-onderwijs. Zij houden zich daarbij aan strenge coronamaatregelen, waardoor elke school en opvang maatwerk biedt. De buitenschoolse opvang blijft in ieder geval gesloten tot 8 maart 2021 fysiek gesloten.

Voor ouders die gebruik maken van buitenschoolse opvang en een cruciaal beroep hebben en/of voor kinderen in kwetsbare situatie geldt, dat zij kunnen terecht bij de kinderopvang en de scholen binnen de reguliere openingstijden van deze organisaties voor noodopvang.

De landelijke maatregelen zijn bedoeld om de reisbewegingen en contactmomenten van ouders te beperken; het uitgangspunt blijft dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en thuis werkt. Voor informatie over de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen verwijzen u naar de volgende pagina’s:

Coronavirus algemeen
Corona basisonderwijs en speciaal onderwijs
Corona en voortgezet (speciaal) onderwijs
Corona en kinderopvang (voor ouders)

In het FAQ-overzicht zijn antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen over hoe het in Haarlem vanaf 1 maart 2021 geregeld is met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de kinderopvangorganisaties. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, wordt er een update van de FAQ geplaatst.

Kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang (0 tot 4 jaar)

Kan ik mijn kind naar de kinderopvang (inclusief peuteropvang) brengen?

Moet ik voor de noodopvang betalen?

Ik heb geen contract met een kinder- of peuteropvangorganisatie of gastouder en heb wel opvang nodig voor mijn kind(eren). Wat moet ik doen?

Kan ik in het weekend, de avonden of nachten ook noodopvang krijgen?

Kan ik mijn kind(eren) naar de gastouder brengen?

Welke aanpak wordt voor kwetsbare kinderen gevolgd?

Basisonderwijs (4 tot 12 jaar)

Kan ik mijn kind(eren) vanaf 8 februari weer naar school brengen?

Hoe zit het met de buitenschoolse opvang?

Moet ik voor de BSO-noodopvang betalen?

Moet ik facturen van de BSO blijven betalen als ik er geen gebruik van maak?

Ik heb geen contract met een BSO en heb wel opvang na schooltijd nodig voor mijn kind(eren). Wat moet ik doen?

Kan ik in het weekend, de avonden of nachten ook noodopvang krijgen?

Kan mijn kind na school naar de gastouder gaan?

Welke aanpak wordt voor kwetsbare kinderen gevolgd?

Voortgezet onderwijs

Wat zijn de regels voor mijn kind(eren) op de middelbare school?

Andere vragen?

Waar kan ik terecht met mijn vragen voor noodopvang?