NME Haarlem

De gemeente Haarlem zet zich in voor een duurzame stad met natuur- en milieueducatie. NME biedt educatie over natuur, milieu en duurzaamheid. Ons doel is om Haarlemmers te leren om duurzaam te denken en te doen, zodat Haarlem groener, diervriendelijker, gezonder, klimaatbestendiger en meer circulair wordt.

We hebben 8 locaties in de stad:

  • 4 schooltuinen
  • 2 stadsboerderijen
  • 1 huisdierencentrum
  • De Haarlemmer Kweektuin

Bezoek onze locaties om te genieten van de natuur en om nieuwe dingen te leren. We geven hier workshops, gastlessen, colleges en rondleidingen voor volwassenen, kinderen of schoolklassen. Ook gaan wij naar scholen toe. We hebben leskisten, themaprojecten en gastlessen voor het primair en secundair onderwijs.

Kijk hier met welke workshops je mee kunt doen

Vraag hier voor het aanbod voor scholen (NME-wijzer)