‘Oh, dus je kunt het ook opeten!’

Haarlem, 25 mei 2018
De schooltuinlessen zijn in volle gang. Iedere week krijgen meer dan veertig groepen kinderen les op vier verschillende schooltuincomplexen, die NME Haarlem beheert. Kinderen uit groep 6 en 7 leren zo spelenderwijs over gewassen en respectvol omgaan met de natuur. Maar ook over ecologie, biodiversiteit en klimaatverandering.

Ieder kind bezit een eigen tuintje waarin ze bloemen zaaien en gewassen planten. En ondertussen krijgen ze informatie over bijvoorbeeld het verschil tussen een knol en een bol, over groeiprocessen en voedselproductie. Over een paar maanden is het pas oogsttijd, maar afgelopen week was het al tijd voor tuinkers en radijsjes. ‘Oh, dus je kunt het ook opeten!’ Trots lopen de kinderen met hun eigen oogst terug naar school.

Boomfeestdag

Haarlem, 30 maart 2018
Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door het laten planten van een eigen boom. De Stichting streeft ernaar dat ieder kind/groep tijdens zijn of haar lagere schooltijd minimaal één keer een eigen boom plant.

Op 22 maart in de middag vierden de kinderen van groep 5 van de Franciscus Xaveriusschool, Boomfeestdag. De Groene Mug was ook van de partij. Er werden rode meidoorns geplant in de Van Keulenstraat. Ook werden wormen losgelaten bij de bomen. Het zonnetje brak precies door toen we met de groep de straat in kwamen dus dat maakte het helemaal geweldig.