Boomfeestdag

Haarlem, 30 maart 2018
Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door het laten planten van een eigen boom. De Stichting streeft ernaar dat ieder kind/groep tijdens zijn of haar lagere schooltijd minimaal één keer een eigen boom plant.

Op 22 maart in de middag vierden de kinderen van groep 5 van de Franciscus Xaveriusschool, Boomfeestdag. De Groene Mug was ook van de partij. Er werden rode meidoorns geplant in de Van Keulenstraat. Ook werden wormen losgelaten bij de bomen. Het zonnetje brak precies door toen we met de groep de straat in kwamen dus dat maakte het helemaal geweldig.

Scholendag Haarlem Plastic Vrij

Haarlem, 23 januari 2018
Op maandag 22 januari was er in de Philharmonie een themadag voor scholen over plastic zwerfafval en plastic soep. Deze dag over het probleem, de gevolgen én de oplossingen van plastic zwerfafval, werd georganiseerd in het kader van de campagne Haarlem Plastic Vrij. Er deden zo’n 750 leerlingen mee van de groepen 7 en 8 van verschillende Haarlemse basisscholen.

Om te onderzoeken hoe ze Haarlem schoner en meer plastic vrij kunnen maken, kregen de kinderen een voorstelling en een workshop met acteurs van Stichting Milieubende aangeboden. Na afloop van het programma liepen de kinderen door een prachtige zeetunnel waar een zeemeermin en de god van de zee, Poseidon, de kinderen uitzwaaiden. In de tunnel mochten de kinderen hun wens of idee voor een schone stad en een schone zee op een vis schrijven en ophangen.

Zo hingen er vissen met beloftes ‘ik zal plastic oprapen’ en met ideeën ‘een hele grote zeef door de oceaan halen op een plek waar geen vissen zijn’. Jelle uit groep 7 van de Peppelaer wil ‘een wedstrijd wie het snelst zijn buurt plasticvrij kan maken’. En Nina uit groep 8 van Ter Cleeff denkt aan ‘boten met grote stofzuigers aan de onderkant die gaan zorgen voor een schone wereld met helderblauw water’. De laatste groep kinderen, van basisschool De Kring, ging samen met wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema, directeur Bibliotheek Zuid-Kennemerland Roxane van Acker en directeur Stadsschouwburg Jaap Lampe de tunnel in om hun wensen te formuleren en op te hangen.

Haarlem Plastic Vrij ging 8 september 2017 officieel van start. Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, Patronaat, Toneelschuur, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Teylers Museum, Frans Hals Museum | De Hallen, Hart en het Noord-Hollands Archief, Circus Circulair, Dopper, De Groene Mug, NME en Spaarnelanden zetten zich in voor een plastic vrij Haarlem en brengen een beweging op gang om de inwoners van Haarlem bewust te maken van plastic afval. Kijk voor meer informatie op www.haarlemplasticvrij.nl.

‘Gelukkig nieuwjaar'

Haarlem 9 januari, 2018
De viering van de jaarwisseling ligt al weer achter ons. Vuurwerkhandelaren zijn rijker, de vuurwerkgebruiker (aanzienlijk) armer, de vogels komen weer tot rust en de natuur is verrijkt met veel plastic. Plastic dat afkomstig is van vuurwerk. Het blijft, net als andere stoffen die daar in zitten, tot in de eeuwigheid in ons milieu en jaarlijks wordt die hoeveelheid aangevuld. Wij zijn ons allemaal bewust van de ecologische schade die plastic zwerfafval veroorzaakt. Toch neemt de plastic soep in het noorden van de Grote of Stille Oceaan, ondanks opruimacties, nog steeds in omvang toe en velen blijven petflesjes en snoepverpakkingen in de openbare ruimte ‘verliezen’. Het gebruik van plastic draagtasjes is terecht door de overheid aan banden gelegd. Dat heeft goed gewerkt. Maar wat kan de overheid doen ten aanzien van het plastic in vuurwerkproducten? De beste oplossing is een verbod op vuurwerk. Daar zullen huis- en wilde dieren heel blij mee zijn. De politiek gaat over een verbod op vuurwerk en daar is tot op heden geen draagvlak voor. Verder is overheidsinvloed op de producenten niet haalbaar. Die zijn vooral in Aziatische landen gevestigd. Wat echter wel mogelijk is, is dat toekomstige kopers er op letten of er plastic onderdelen in het vuurwerk zitten. Koop dat spul dan niet.

Stadsboerderij Houthoeve is een "Zoönosen-verantwoord bedrijf"

Haarlem 3 januari, 2018
Stadsboerderij de Houthoeve heeft het keurmerk "Zoönosen verantwoord bedrijf" gekregen en woensdag 3 januari kwam het bijbehorende bordje binnen. Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens. Het keurmerk toont aan dat de Houthoeve maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en besmetting te beperken. Om dit keurmerk te behalen moest de dierenarts alles op de stadsboerderij controleren en een lange vragenlijst invullen. Op elk onderdeel, 6 in totaal, moesten er minimaal 60 van de 100 punten behaald worden. Met een gemiddelde van 82 van 100 punten op alle onderdelen is dit ruimschoots gehaald. Wij zijn dus best een beetje trots!

Project over afvalscheiding op het Stedelijk Gymnasium

Haarlem, 21 december 2017
Ole en Daan, 2 eindexamen leerlingen van het Stedelijk Gymnasium, hebben voor hun profielwerkstuk de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: "Hoe zijn middelbare scholieren te motiveren om hun afval te scheiden?". Om deze vraag te beantwoorden hebben ze contact gezocht met de Groene Mug, NME Haarlem en Spaarnelanden. Op school zijn ze in gesprek gegaan met de directeur, docenten en hun medeleerlingen. In de hal van de school werd een grote oranje fles neergezet, waar de leerlingen hun PET-flesjes in konden gooien. Ook zijn door Christy ter Braak, gastdocent bij Natuur- en Milieu-educatie, aan 6 klassen (totaal 150 leerlingen) presentaties gegeven over het onderwerp zwerfafval en plastic soep. Na afloop van de proefperiode bleek dat er veel flesjes waren ingezameld en dat de voorlichting dus goed had gewerkt! Ole en Daan hebben voor én na de presentaties en het plaatsen van de inzamelbakken enquêtes afgenomen. Hieruit blijkt dat de lessen, samen met de leuke inzamelbakken, de leerlingen het meest hadden gemotiveerd om aan de afvalscheidingsproef mee te doen.

Herfstevenement Haarlemmer Kweektuin zeer goed bezocht

Haarlem, 1 november 2017
Dit jaar werd door NME-Haarlem voor de twintigste keer het Herfstevenement georganiseerd. Het vond plaats op 15 oktober in de kassen van de Haarlemmer Kweektuin. Het vaste thema is de duurzame inrichting van onze leefomgeving en ‘de vruchten’ die wij daar letterlijk en figuurlijk van plukken.

Zo was het dit jaar mogelijk om pompoenen, kalebassen, tuinplanten, bollen en knollen, bloemen, fruit, jams, geleien, vruchtensappen, gedroogde vruchten, gerookte knoflook, honing, kaas, groenten, tuingereedschap en nog veel meer duurzame artikelen te kopen. Verder kregen ook onze ‘tuindieren’ de aandacht. De egelopvang was present, de KNNV, de Stichting Ipse en het Vogelhospitaal. Zij informeerden het publiek over de levenswijze van die dieren, hoe ze onderdak te geven en wat te doen als zij in nood verkeren. Voor de kinderen waren enkele educatieve activiteiten. De Imkersvereniging Haarlem e.o. organiseerde, net als in 2016, een honingkeuring.

Toen om 11.00 uur de hekken open gingen, stonden al vele mensen te wachten om naar binnen te mogen. Vanaf dat moment tot aan sluitingstijd is het niet stil geweest. Ruim 6.000 personen hebben het evenement bezocht. NME-Haarlem kijkt tevreden terug op een zeer geslaagde dag.

Driekwart minder insecten dan dertig jaar geleden

Haarlem, 1 november 2017
‘In Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten rond dan dertig jaar geleden. Die teruggang is veel groter dan eerder werd gedacht en is in Nederland vermoedelijk net zo groot.’ Dit zijn de openingsregels op de site van de NOS (18/10/2017). Voor mij geen nieuws; dat had ik al gemerkt omdat ik die dieren volg en niet vervolg. Dat laatste is wat velen wel doen, omdat ze misschien steken en snoepen van onze sier- en consumptiegewassen. Hooilanden zijn tegenwoordig strakke biljartlakens van één of enkele grassoorten, akkers worden bespoten, de grondwaterstand verlaagd en ons gezamenlijk groen verliest in ijltempo zijn diversiteit door het maaibeleid. De mens staat, als het gaat om de consumenten, aan de top van de voedselpiramide. De onderste laag van die groep zijn de geleedpotigen, waar de insecten onder vallen. Al het dierenleven bestaat voor circa 80% uit geleedpotigen en daarvan is circa 70% insect. Dat is niet voor niets zo. Onder die groep zit nog één laag, die van de producenten; onze flora. Die haalt de bouwstoffen uit de grond voor alle organismen die daar op leven. Wij hebben die twee onderste lagen de oorlog verklaard. Vele planten, die allemaal een ecologische functie hebben, noemen wij ‘onkruid’ en vele dieren ‘ongedierte’. Die titel geeft ons vervolgens het recht om ze te bestrijden. De mens heeft de onderste lagen van zijn eigen voedselpiramide de oorlog verklaard. Sinds de industrialisatie gebruiken wij daarbij op grote schaal chemische wapens. Wat in vele honderden miljoenen jaren evolutionair is ontstaan, richten wij in 150 jaar ten gronden. Wie niet zuinig is op het fundament sloopt een bouwwerk; in dit geval onze eigen voedselpiramide. Heb respect voor alle organismen waarmee u, uw eigen ecosysteem deelt.

Peter Bulsing,
NME-Haarlem