Herfstevenement Haarlemmer Kweektuin zeer goed bezocht

Haarlem, 1 november 2017
Dit jaar werd door NME-Haarlem voor de twintigste keer het Herfstevenement georganiseerd. Het vond plaats op 15 oktober in de kassen van de Haarlemmer Kweektuin. Het vaste thema is de duurzame inrichting van onze leefomgeving en ‘de vruchten’ die wij daar letterlijk en figuurlijk van plukken.

Zo was het dit jaar mogelijk om pompoenen, kalebassen, tuinplanten, bollen en knollen, bloemen, fruit, jams, geleien, vruchtensappen, gedroogde vruchten, gerookte knoflook, honing, kaas, groenten, tuingereedschap en nog veel meer duurzame artikelen te kopen. Verder kregen ook onze ‘tuindieren’ de aandacht. De egelopvang was present, de KNNV, de Stichting Ipse en het Vogelhospitaal. Zij informeerden het publiek over de levenswijze van die dieren, hoe ze onderdak te geven en wat te doen als zij in nood verkeren. Voor de kinderen waren enkele educatieve activiteiten. De Imkersvereniging Haarlem e.o. organiseerde, net als in 2016, een honingkeuring.

Toen om 11.00 uur de hekken open gingen, stonden al vele mensen te wachten om naar binnen te mogen. Vanaf dat moment tot aan sluitingstijd is het niet stil geweest. Ruim 6.000 personen hebben het evenement bezocht. NME-Haarlem kijkt tevreden terug op een zeer geslaagde dag.

Driekwart minder insecten dan dertig jaar geleden

Haarlem, 1 november 2017
‘In Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten rond dan dertig jaar geleden. Die teruggang is veel groter dan eerder werd gedacht en is in Nederland vermoedelijk net zo groot.’ Dit zijn de openingsregels op de site van de NOS (18/10/2017). Voor mij geen nieuws; dat had ik al gemerkt omdat ik die dieren volg en niet vervolg. Dat laatste is wat velen wel doen, omdat ze misschien steken en snoepen van onze sier- en consumptiegewassen. Hooilanden zijn tegenwoordig strakke biljartlakens van één of enkele grassoorten, akkers worden bespoten, de grondwaterstand verlaagd en ons gezamenlijk groen verliest in ijltempo zijn diversiteit door het maaibeleid. De mens staat, als het gaat om de consumenten, aan de top van de voedselpiramide. De onderste laag van die groep zijn de geleedpotigen, waar de insecten onder vallen. Al het dierenleven bestaat voor circa 80% uit geleedpotigen en daarvan is circa 70% insect. Dat is niet voor niets zo. Onder die groep zit nog één laag, die van de producenten; onze flora. Die haalt de bouwstoffen uit de grond voor alle organismen die daar op leven. Wij hebben die twee onderste lagen de oorlog verklaard. Vele planten, die allemaal een ecologische functie hebben, noemen wij ‘onkruid’ en vele dieren ‘ongedierte’. Die titel geeft ons vervolgens het recht om ze te bestrijden. De mens heeft de onderste lagen van zijn eigen voedselpiramide de oorlog verklaard. Sinds de industrialisatie gebruiken wij daarbij op grote schaal chemische wapens. Wat in vele honderden miljoenen jaren evolutionair is ontstaan, richten wij in 150 jaar ten gronden. Wie niet zuinig is op het fundament sloopt een bouwwerk; in dit geval onze eigen voedselpiramide. Heb respect voor alle organismen waarmee u, uw eigen ecosysteem deelt.

Peter Bulsing,
NME-Haarlem

Azijn als 'onkruid'verdelger

Haarlem, 1 november 2017
Steeds vaker wordt azijn gebruikt als onkruidverdelger. Men ziet het als een milieuvriendelijk alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen. Maar hoe milieuvriendelijk is azijn? Natuurazijn is een natuurlijk product (werkazijn niet!). Maar wat doet dat spul in de grond? Het breekt kalk af en verzuurt daardoor de bodem. Dat heeft tot gevolg, dat de grond steeds minder geschikt wordt voor het bodemleven. Ook in de omgeving van de behandelde vlakken. Dat leven is van belang voor de afbraak van dood organisch materiaal tot bouwstoffen voor de tuinplanten. Op termijn schaadt het dus ook de gewenste siergewassen. Verder is azijn niet afdoende. Het doodt het groen, maar niet de wortels van die vervelende grasjes. Dat dode groen moet vervolgens met een voegenkrabber weggehaald worden. Het gebruik levert dus geen werkbesparing op. NME-Haarlem heeft een goede tip voor iedereen die obsessief onkruid tussen de bestrating bestrijdt; haal de tegels weg en beplant de vrij gekomen grond met siergewassen of gras. Vroeger zat men met het gezin gezellig op een gazon; laten wij dat weer in ere herstellen. Een paar keer per jaar maaien is minder arbeidsintensief dan op je knieën met een voegenkrabber de naden van je tegelterras volgen. Daarnaast is het beter voor de natuurlijke waterhuishouding en voorkomt het hittestress.

Oproep aan alle huisdierenbezitters

Haarlem, 1 november 2017
Het Huisdierencentrum Haarlem heeft tot doel om het (huis)dierenwelzijn te vergroten en impulsaankopen te voorkomen. Het heeft het onder andere een aantal informatieve borden en banners op het eigen terrein geplaatst. Op één van die banners wat de aanschaf en de verzorging kost van een aantal populaire huisdieren. Die gegevens belangrijk om mee te nemen bij de afweging om wel of niet een bepaald huisdier aan te schaffen. Maar los van de financiële kant, vraagt de verzorging ook tijd; soms heel veel tijd. Bent u voornemens een huisdier aan te schaffen? Laat u dan tijdig over deze zaken informeren bij het huisdierencentrum. Door een nauwe samenwerking met huisdierenverenigingen en opvangcentra, kan het huisdierencentrum ook een verwijzende rol spelen bij de aanschaf van een dier.

Het centrum start een onderzoek naar de verzorgingstijd van een huisdier. Hiertoe vraagt het huisdierbezitters, ongeacht diersoort of ras, een vragenlijstje in te vullen. De verzamelde gegevens worden uiteindelijk gebruikt om een ‘dierverzorgingsklok’ te ontwikkelen. Die klok laat toekomstige huisdierbezitters zien hoeveel tijd zij minimaal kwijt zullen zijn voor een goede verzorging. Helpt u mee? U kunt de vragenlijst invullen bij het Huisdierencentrum in Van Oosten de Bruijnstraat 64. Meer informatie en openingstijden vindt u op www.haarlem.nl/nmehaarlem/huisdierencentrum.

Herfstevenement Haarlemse Stadskweektuin

Haarlem, 11 september 2017
Op zondag 15 oktober 2017 vindt tussen 11.00 en 16.00 uur het jaarlijkse Herfstevenement plaats in en voor de kassen van de Haarlemmer Kweektuin. Er is een markt en er zijn activiteiten voor kinderen. Een evenement voor alle leeftijden. De toegang is gratis. Lees meer over het evenement in de activiteitenkalender.