Educatie

NME Haarlem biedt op een aantal locaties educatie aan voor uiteenlopende doelgroepen. Een overzicht van de activiteiten is te vinden in de activiteitenkalender.
Ook is er lesmateriaal beschikbaar voor het (basis)onderwijs, zoals leskisten, lespakketten, projecten en activiteiten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.


Workshops en lezingen
NME Haarlem organiseert regelmatig workshops, lezingen en rondleidingen voor kinderen en volwassenen. Deze hebben te maken met de natuurlijke leefomgeving met thema’s als duurzaamheid, ecologie of biodiversiteit. Zo is er bijvoorbeeld een lezing over ecologisch tuinieren, een workshop ‘zaaien voor bijen en vlinders’ of een rondleiding ‘zintuigen en vlinderplanten’. Kijk in de activiteitenkalender voor een actueel overzicht van het aanbod en schrijf je in!


Educatief aanbod/NME-wijzer
NME Haarlem biedt basisscholen via www.nmewijzer.nl leskisten, lespakketten, projecten en activiteiten aan op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Het educatieve aanbod van de stadsboerderijen en het huisdierencentrum is hierin ook opgenomen. Er zijn leskisten voor peuters en basisschoolleerlingen tot en met groep 8. Een aantal thema’s kan ook gebruikt worden in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt bij de leskisten is dat natuuronderwijs op speelse en interactieve wijze wordt aangeboden.

 

Duurzaamheidseducatie (klik hier)