Scholen

NME verzorgt en ondersteunt educatieve activiteiten voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo zijn er gastlessen, lesmaterialen, workshops, leskisten en rondleidingen beschikbaar over de 5 thema’s van NME:

 1. biodiversiteit en ecosysteemdenken
 2. dierenwelzijn
 3. (duurzame) voedsel(productie)
 4. klimaat
 5. circulaire economie

Om Haarlemse leerkrachten te inspireren met deze thema’s aan de slag te gaan worden er ook inspiratiesessies georganiseerd. 

Schoolactiviteiten

Basisschoolleerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen tuinieren van april tot oktober in de schooltuinen van de NME. Ze leren door zelf te zaaien, planten, wieden en oogsten van alles over de herkomst van voedsel. Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan voedselbereiding, ecologie, biodiversiteit en klimaatverandering.

Naast het verzorgen van schooltuinlessen op de schooltuincomplexen ondersteunt NME Haarlem ook scholen die op eigen grond tuinieren. NME levert zaden en pootgoed. En biedt advies.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Marijke Breugem: mbreugem@haarlem.nl.

Er zijn 4 schooltuincomplexen:

Schotertuin

Deze schooltuin is te vinden in het Schoterbos, vlakbij de Stayokay en Artisklas. Er tuinieren jaarlijks ongeveer 350 leerlingen. Adres: Arthur van Schendelpad

Poelpoldertuin

De schooltuin ligt op het tuinderscomplex van Poelpoldervreugde. Deze tuin, in een polder langs de ringvaart, bestaat uit veen en klei. Adres: Boerhaavelaan 70

Kortenaertuin

De Kortenaertuin is een kleine oase midden in het Houtvaartkwartier. Jaarlijks volgen hier 250 kinderen schooltuinlessen. 

Cornelia Westendorptuin

Deze schooltuin is in 1924 gesticht door Cornelia Westendorp. Zij heeft hiermee het schooltuinieren in Haarlem geïntroduceerd. Op de Cornelia Westendorptuin tuinieren jaarlijks 350 leerlingen. Adres: Van Dortstraat 1.

NME organiseert duurzaamheidslessen en -projecten voor de hoogste groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

De onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • energiebesparing
 • duurzame energie
 • (zwerf)afval
 • klimaatverandering
 • circulaire economie
 • duurzaam leven.

Er wordt aangesloten bij diverse vakken en kerndoelen. Scholen kunnen de lessen aanvragen via Marie-José Brandsma.

Via het project Lets Do It Kids krijgen leerlingen van basisscholen (inter)actieve gastlessen over zwerfafval/plastic soep én over afvalscheiding (‘van afval naar grondstof’). Ook doen ze een zwerfafvalexpeditie rond de school. Kleuters krijgen een theatervoorstelling. 

Dit afvalproject aanvragen? Mail naar Marie-José Brandsma.

Deze lessen gaan over tuindieren zoals bijen en vogels. Of over huisdieren en hun verzorging. Als het gaat over de verzorging van huisdieren, proberen wij het dier mee te nemen naar de klas. 

De lessen worden verzorgd door medewerkers van het Huisdierencentrum. In overleg met de leerkracht wordt de les ingevuld en vormgegeven.
 
Wilt u meer informatie of wilt u een gastles boeken? Neem dan contact op met NME via nmeboekingen@haarlem.nl.

NME Haarlem biedt een ruim assortiment aan activiteiten en producten voor scholen. Zo zijn er verschillende leskisten beschikbaar en ondersteunend lesmateriaal zoals lespakketten en spellen. We bieden ook excursies en gastlessen. Deze activiteiten en producten kunt u reserveren via NME wijzer.

De activiteiten en producten zijn voor Haarlemse scholen meestal gratis.
 

Deze gratis krant wordt maandelijks uitgedeeld op bijna alle Haarlemse basisscholen. Hij is voor basisschoolkinderen van 7 t/m 12 jaar. NME verzorgt hierin de Natuur- en Milieupagina. Samen met de Groene Mug en Spaarnelanden. Op deze pagina leren kinderen over het belang van biodiversiteit, dierenwelzijn, gezonde voeding, energiebesparing, klimaat en circulaire economie. 

Wilt u deze krant ook ontvangen voor de leerlingen van uw basisschool in Haarlem? Mail dan naar redactie@jong023.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor vragen aan de kinderkrant of leuke verhalen van kinderen van 7 t/m 12 jaar.

U kunt de kinderkrant ook online bekijken op www.jong023.nl.

NME heeft een nieuwsbrief voor leerkrachten. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Bent u werkzaam in het onderwijs en wilt u op de hoogte blijven van activiteiten en lesprogramma’s op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid in Haarlem? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar Marjolein de Klerk via mdeklerk@haarlem.nl.