Scholen

Basisschoolleerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen tuinieren van april tot oktober in de schooltuinen van de NME. Ze leren door zelf te zaaien, planten, wieden en oogsten van alles over de herkomst van voedsel. Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan voedselbereiding, ecologie, biodiversiteit en klimaatverandering.

Naast het verzorgen van schooltuinlessen op de schooltuincomplexen ondersteunt NME Haarlem ook scholen die op eigen grond tuinieren. NME levert zaden en pootgoed. En biedt advies.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Marijke Breugem: mbreugem@haarlem.nl.

Ook organiseert NME lessen en projecten over duurzaamheid en afval voor basisscholen en het voortgezet onderwijs.  Er zijn voor scholen ondersteunende materialen beschikbaar, zoals leskisten, boeken en spellen. Deze lessen en ondersteunende materialen kunt u reserveren op de NME wijzer.

Op school

NME organiseert duurzaamheidslessen en -projecten voor de hoogste groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

De onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • energiebesparing
  • duurzame energie
  • afval(stoffen)
  • klimaatverandering
  • circulaire economie
  • duurzaam leven.

Er wordt aangesloten bij diverse vakken en kerndoelen. Scholen kunnen de lessen aanvragen via Marie-José Brandsma.

NME organiseert projecten over zwerfafval en afvalscheiding voor alle groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen lessen, excursies en sportieve en creatieve workshops. En ze bedenken oplossingen voor het afvalprobleem.

Een afvalproject aanvragen? Mail naar Marie-José Brandsma.

Deze lessen gaan over tuindieren zoals bijen en vogels. Of over huisdieren en hun verzorging. Als het gaat over de verzorging van huisdieren, proberen wij het dier mee te nemen naar de klas. 

De lessen worden verzorgd door medewerkers van het Huisdierencentrum. In overleg met de leerkracht wordt de les ingevuld en vormgegeven.
 
Wilt u meer informatie of wilt u een gastles boeken? Neem dan contact op met NME via nmeboekingen@haarlem.nl.

Deze gratis krant wordt maandelijks uitgedeeld op bijna alle Haarlemse basisscholen. Hij is voor basisschoolkinderen van 7 t/m 12 jaar. NME verzorgt hierin de Natuur- en Milieupagina. Samen met de Groene Mug en Spaarnelanden. Op deze pagina leren kinderen over het belang van biodiversiteit, dierenwelzijn, gezonde voeding, energiebesparing, klimaat en circulaire economie. 

Wilt u deze krant ook ontvangen voor de leerlingen van uw basisschool in Haarlem? Mail dan naar redactie@jong023.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor vragen aan de kinderkrant of leuke verhalen van kinderen van 7 t/m 12 jaar.

U kunt de kinderkrant ook online bekijken op www.jong023.nl.

Locaties schooltuinen

Deze schooltuin is te vinden in het Schoterbos, vlakbij de Stay Okay en Artisklas. Er tuinieren jaarlijks ongeveer 350 leerlingen.

Adres

Arthur van Schendelpad in Haarlem

De schooltuin ligt op het tuinderscomplex van Poelpoldervreugde. Deze tuin, in een polder langs de ringvaart, bestaat uit veen en klei.

Adres

Boerhaavelaan 70
2035 RC Haarlem

De Kortenaertuin is een kleine oase midden in het Houtvaartkwartier. Jaarlijks volgen hier 250 kinderen schooltuinlessen.

Adres

Kortenaerstraat 20
2014 RR Haarlem

Deze schooltuin is in 1924 gesticht door Cornelia Westendorp. Zij heeft hiermee het schooltuinieren in Haarlem geïntroduceerd. Op de Cornelia Westendorptuin tuinieren jaarlijks 350 leerlingen.

Adres

Van Dortstraat 34
2023 JN Haarlem