NME Haarlem

Natuur- en Milieueducatie (NME) Haarlem werkt samen met inwoners – jong en oud – aan een groene, diervriendelijke, duurzame, klimaatbestendige en schone stad. We bieden op scholen en onze locaties verschillende educatieve activiteiten, zoals workshops, gastlessen en rondleidingen. NME Haarlem staat voor duurzaam denken en doen. Doet u ook mee?

Stadsboerderijen

NME Haarlem beheert 2 stadsboerderijen: de Houthoeve en de Schoterhoeve. Op de boerderijen zijn natuurlijk boerderijdieren. Ook zijn er informatieborden en educatieve activiteiten over dierenwelzijn, biodiversiteit en gezonde voeding.


Lees meer >

Schooltuinen

Leerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen van april tot oktober tuinieren in de schooltuinen van de NME. Ze leren door zelf te zaaien, planten, wieden en oogsten van alles over de herkomst van voedsel. We besteden ook aandacht aan ecologie, voedselbereiding, biodiversiteit en klimaatverandering.

Lees meer >

Vrijwilligers

Wilt u vrijwilliger worden bij NME Haarlem? U bent van harte welkom! Als vrijwilliger kunt u op verschillende plekken aan het werk. Bijvoorbeeld op een van de schooltuincomplexen als begeleider van de lessen. Of u helpt mee met het onderhouden van het groen in de Haarlemmer Kweektuin.