Zo kan Nederland eruit zien in 2040

  • 15 november 2019

Hoe kan Nederland er over twintig jaar uit zien? Hoe wonen en reizen we, hoe wekken we energie op? De expositie Panorama Nederland, te zien in de Doelenzaal van de Bibliotheek Haarlem Centrum, neemt u mee naar het jaar 2040 waarin onze leefomgeving rijker, hechter en schoner blijft en welke keuzes we daarvoor moeten maken.

‘Panorama Nederland schetst een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld’, zegt stadsarchitect Willem Hein Schenk, die het panorama al gezien heeft. ‘Het beeld dat de makers voorschotelen, roept een verlangen op naar een rijker, hechter en schoner Nederland. Schoon in de betekenis van mooi, aantrekkelijk en goed voor het milieu. Hecht, omdat we niet alleen dichtbij elkaar gaan wonen en werken maar ook omdat we sociaal en cultureel met elkaar verbonden zijn. En rijk, omdat de veranderingen uiteindelijk tot meer welvaart, gelijkheid en keuzevrijheid leiden.’

Een optimistisch toekomstbeeld

Levendige stadswijken waarin gewoond en gewerkt wordt met scholen en winkels op fietsafstand. Waar bomen en groen voor een aangenaam klimaat zorgen. Met zonnepanelen waar dat kan, ook op daken van kantoren en bedrijven. Weidevogels die rondvliegen boven boerenland waar op een duurzame manier voedsel wordt geproduceerd. Windenergie op de Noordzee die half Nederland voorziet van stroom. Waar dijken liggen die ons land beschermen en waar je volop kunt recreëren. Wat zou het mooi zijn als Nederland er in 2040 zo uitziet. U kunt het toekomstbeeld tot in detail bestuderen als u de reizende tentoonstelling bezoekt van Panorama Nederland.

Schoner, hechter en rijker

Panorama Nederland, bedacht door het College van Rijksadviseurs onder leiding van de Rijksbouwmeester, schetst een beeld van hoe ons land de komende jaren verandert en toch herkenbaar blijft. Van 19 tot en met 24 november kunnen inwoners van Haarlem de expositie bezoeken in de bibliotheek in de Gasthuisstraat.

Panorama Nederland laat zien hoe Nederland eruit kan zien als we de vraagstukken die nu op ons af komen, op een goede manier oplossen. Denk aan de klimaatverandering, hervorming van de landbouw, woningnood en overschakeling naar duurzame energie. Al deze ontwikkelingen hangen met elkaar samen en hebben gevolgen voor de manier waarop we leven en onze leefomgeving. Als we ze in samenhang met elkaar aanpakken, kan een maatregel op meerdere fronten tot verbetering leiden.

Eigenlijk zou iedereen het panorama moeten zien.

Eyeopener voor iedereen

Voor de gemeente Haarlem is Panorama Nederland meer dan alleen een mooie tentoonstelling. Het toekomstbeeld helpt de gemeente bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Hierin wordt de richting bepaald voor de manier waarop Haarlem omgaat met uitdagingen als de groei en bereikbaarheid van de stad en de energietransitie. De stadsarchitect en andere omgevingsbeleidsmakers willen hierover graag met Haarlemmers in gesprek. Daarom zijn zij bij de expositie aanwezig om vragen te beantwoorden. Willem Hein Schenk: ‘Eigenlijk zou iedereen het panorama moeten zien. Het is een eyeopener, die ons bewust maakt van de mogelijkheden die we kunnen aangrijpen om onze leefomgeving te verbeteren nu hier nog tijd voor is. Wij vinden het een aantrekkelijk toekomstbeeld en zijn benieuwd of anderen dat ook vinden.’

Expositie, app en boek

Panorama Nederland bestaat uit de expositie, een app die de bezoeker achtergrondinformatie geeft en een publicatie waarin de keuzes en principes worden toegelicht. Deze kunt u downloaden op de website van het College van Rijksadviseurs

Tekst: Els Meijers

U kunt dit artikel met bronvermelding overnemen in een (wijk)krant of ander medium. Lees voor het gebruik van foto's of afbeeldingen de voorwaarden op haarlem.nl.

Categorie:

  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD
  • Stadsnieuws