Woningen toevoegen met aandacht voor leefbaarheid

  • 21 maart 2019

Vanaf 1 mei 2019 gelden er nieuwe regels voor wijzigingen aan bestaande woningen. Deze regels staan in de aangepaste Huisvestingsverordening.

Er zijn nieuwe regels en voorwaarden voor het verbouwen van een woning tot meerdere appartementen (bouwkundig splitsen) en het omzetten van een woning naar onzelfstandige eenheden (kamerverhuur). Ook zijn er regels opgenomen voor tijdelijke vakantieverhuur, zoals AirBnB of Booking.com.

Haarlem is een populaire woonstad. De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn. Nieuwe woningen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door bestaande woningen bouwkundig te splitsen in appartementen. Om er voor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de kleinere eengezinswoning en de leefbaarheid in vooroorlogse buurten, zijn nieuwe regels opgesteld over hoe we omgaan met bestaande woningen.

Vergunning aanvragen

Een belangrijke wijziging is dat vanaf 1 mei in een aantal gebieden een vergunning nodig is voor:

  • het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) en
  • het verbouwen van een woning in meerder zelfstandige appartementen (woningvorming/bouwkundig splitsen).

Deze vergunningplicht gaat gelden voor heel vooroorlogs Haarlem. De vergunning wordt alleen afgegeven als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden zijn bedoeld om de leefbaarheid in de buurt te bewaken. De woningen moeten bijvoorbeeld aan geluidseisen voldoen en de aanvrager moet zelf zorgen voor voldoende ruimte voor auto- en fietsparkeren.

Buurten waarvoor u geen vergunning kunt aanvragen

In de Frans Halsbuurt, Transvaalbuurt, Indische buurt Zuid en Noord, Leidse buurt, Rozenprieel, Scheepmakerskwartier en Amsterdamse buurt worden helemaal geen vergunningen verstrekt voor woningvormen en omzetten. In deze buurten is de druk op de leefbaarheid zo hoog opgelopen, dat in ieder geval tot juli 2021 geen vergunningen worden afgegeven.

Heeft u onlangs een bouwvergunning gekregen of ingediend voor het bouwkundig splitsen van een woning? En is deze vergunning voor 1 mei verleend? Als u binnen 26 weken de verbouwing uitvoert, dan hoeft u geen vergunning voor omzetten of woningvormen aan te vragen.

Tijdelijke vakantieverhuur melden

Tot slot is het verplicht om vanaf 1 mei tijdelijke vakantieverhuur te melden op de website van de gemeente Haarlem. Het is toegestaan om 30 nachten per jaar uw woning te verhuren aan 4 volwassenen en 2 kinderen onder de 16 jaar per nacht.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpassing van de huisvestingsverordening en de bijbehorende beleidsregels op 19 maart 2019 vastgesteld. Op 7 april wordt de aanpassing van de huisvestingsverordening besproken in de commissie Ontwikkeling en op 18 april volgt bespreking in de gemeenteraad. Naar verwachting gaan de nieuwe regels op 1 mei 2019 in. De nieuwe regels en het aanvraagformulier voor de vergunningen en het meldingsformulier voor tijdelijke vakantieverhuur kunt u dan vinden op haarlem.nl/vergunningen.

Huisvestingsverordening (Besluitenlijst BenW 19 maart 2019, agandapunt 7)