Week van de gezondheid Boerhaavewijk

  • 12 oktober 2020

Deze week is het de week van de gezondheid in Boerhaavewijk. De Alliantie Samen Gezond in Boerhaave wijk organiseert deze week vol -coronaproof- activiteiten. Doel van deze speciale alliantie is verschillen in gezondheid tegengaan en een gezonde leefstijl stimuleren.

In de Alliantie Samen Gezond in Boerhaavewijk, werken het sociaal wijkteam Boerhaavewijk, Huisartsenpraktijk Puite, Fysio Expert, DOCK Haarlem, SportSupport, JOGG Haarlem, de GGD en de gemeente Haarlem samen aan het stimuleren van de gezondheid van inwoners.  

Gezondheid gaat niet alleen over de eigen keuzes, maar ook over de omgeving waarin mensen opgroeien. Ook in Haarlem is er een groot verschil in (ervaren) gezondheid tussen de wijken in Haarlem. 

Het programma van de week van de gezondheid is te vinden op: www.haarlem.nl/samengezondboerhaavewijk/