Website www.processierups.nu geeft antwoord op vragen over overlast van de processierups

  • 8 juli 2019

In opdracht van het Ministerie van LNV is een Kennisplatform Processierups in oprichting. Hierop werken allerlei partijen samen om de overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups, te verminderen en te voorkomen. In Haarlem zijn nu ook enkele nesten van de processierups verwijderd. De rups zat al heel wat jaren in de regio van Haarlem en de rest van het land. Toch heeft hij er vanaf de eerste waarneming in Nederland 30 jaar over gedaan om onze stad in te trekken.

Een van de eerste acties van het Kennisplatform Processierups is de lancering van processierups.nu. De experts van het Kenniscentrum Eikenprocessierups geven hier op meer dan 100 vragen een antwoord.

Ook op de website van Spaarnelanden is informatie te vinden. Zo waarschuwt Spaarnelanden bewoners door bomen waarin nesten zijn aangetroffen zo snel mogelijk te markeren met een lint met daarop ‘eikenprocessierups’. Nesten die voor ernstige overlast kunnen zorgen worden zo snel mogelijk verwijderd.

Wanneer u zelf een eikenboom in de tuin heeft staan, bent u als eigenaar in principe verantwoordelijk voor eventuele bestrijding van de eikenprocessierups.