‘We willen de stad als geheel beter maken’

  • 12 juni 2019

De gemeente Haarlem wil de komende jaren 10.000 woningen bijbouwen. Dat gebeurt voor een groot deel op 8 plekken die daarvoor zijn aangewezen. Hier komen ook meer voorzieningen, zodat mensen er met veel plezier kunnen wonen.

Haarlem is een populaire stad om in te wonen en er is veel vraag naar huizen. Er komen steeds meer Haarlemmers bij, en ook van buiten de stad is er veel interesse. Er is geen ruimte voor grote nieuwbouwwijken aan de rand van de stad. Bovendien is de afspraak gemaakt om niet te bouwen in de groene zoom. “Het compacte van de stad – dat je snel de stad uit bent en binnen een paar minuten in de natuur bent – maakt Haarlem juist zo aantrekkelijk”, zegt stedenbouwkundige Ricsi van Beek. “Daarom worden de nieuwe huizen vooral in de stad gebouwd, in gebieden waar al mensen wonen. Deze ontwikkelzones, zoals we ze noemen, gaan erop vooruit, omdat we ook kwaliteit willen toevoegen. Zoals meer groen en meer winkels, scholen en bijvoorbeeld sportvoorzieningen. We willen de stad als geheel beter maken.”

8 ontwikkelzones

Er zijn 8 ontwikkelzones in de stad. Van de 10.000 nieuwe woningen die Haarlem wil bijbouwen, komen er 7.500 in deze ontwikkelzones. In sommige zones, zoals de Europaweg in Schalkwijk, stonden al projecten op stapel en worden de eerste woningen inmiddels gebouwd. De meeste andere zones zijn nog in de ontwerpfase. “En zo zijn er meer verschillen”, zegt Hein Schouwenaars, zonemanager Orionweg en Europalaan. “In de ene zone zijn woningen makkelijker in te passen dan in de andere. Omdat er meer ruimte is, maar ook omdat mensen er meer voor openstaan.”

"Een stad inrichten is keuzes maken"

“Neem de Europaweg in Schalkwijk. Deze naoorlogse wijk is bijna altijd in ontwikkeling geweest en mensen zien in de veranderingen een kans om de wijk te verbeteren. In andere delen van de stad zijn bewoners meer gehecht aan de buurt zoals deze nu is. Ze zijn er ooit gaan wonen vanwege de uitstraling van de wijk en die willen ze graag zo houden. Daar zijn we net iets intensiever met bewoners in gesprek over de ontwikkeling van hun wijk, omdat zij daar zelf duidelijke ideeën over hebben.”

Tekst: Els Meijers | Gemeente Haarlem

U kunt dit artikel met bronvermelding overnemen in een (wijk)krant of ander medium. Lees voor het gebruik van foto's of afbeeldingen de voorwaarden op haarlem.nl.

Wat gaat u ervan merken?

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker op straat. “Meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid”, zegt Schouwenaars. “In het ontwerp van de ontwikkelzones is rekening gehouden met wat inwoners aanstippen als pluspunten van de wijk waar ze wonen. Deze moeten behouden blijven en er komen ook nieuwe voorzieningen bij. Denk aan beter georganiseerd openbaar vervoer, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer parken en ander groen. Dat laatste is niet alleen belangrijk voor de uitstraling van de wijk, maar ook om overtollig regenwater kwijt te kunnen. De grootste uitdaging is mobiliteit: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? Zorgen we voor meer ruimte voor auto’s of creëren we juist voorzieningen waarmee we mensen kunnen verleiden om voor ander vervoer te kiezen? Een stad inrichten is keuzes maken. Over die keuzes gaan we graag met bewoners in gesprek.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkelzone bij u in de buurt? Voor een deel van de ontwikkelzones zijn speciale projectpagina’s op onze website:
•    Europazone
•    Ontwikkelvisie Zuidwest
•    Oostpoort
•    Orionzone
•    Spaarndamseweg
•    Spaarnesprong
•    Zijlweg

Er komen ongeveer evenveel sociale huurwoningen als koopwoningen bij, eerlijk verdeeld over de stad. Nieuwbouw maakt het mogelijk dat mensen een eerste woning kunnen betrekken, maar bijbouwen is ook goed voor de doorstroom. “Sommige mensen willen graag in hun wijk oud worden”, zegt Van Beek. “Bewoners die afscheid nemen van hun ruime eengezinswoning om een paar honderd meter verderop gelijkvloers te gaan wonen in een mooi appartement, laten een woning achter waar veel vraag naar is.”

Categorie:

  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD
  • Stadsnieuws
  • Ondernemers