Volgende stap ontwikkelvisie Spaarndamseweg

  • 18 december 2019

De ontwikkelvisie Spaarndamseweg kan in de raadscommissie worden besproken. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders dinsdag 17 december 2019. De visie heeft van 30 augustus tot 11 oktober 2019 ter visie gelegen. Er zijn 56 reacties gegeven. Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept aangepast.

Op een aantal plekken is de visie gewijzigd:

  • De hoek van de Jan Gijzenkade en de Spaarndamseweg als ontwikkellocatie is uit de visie gehaald. Het is niet realistisch dat deze locatie binnen korte tijd ontwikkeld wordt.
  • De Spaarndamseweg 650 – 664 werd eerder vermeld als een locatie waar hogere bebouwing passend zou kunnen zijn, tot 6 lagen. Na de reacties van de huidige bewoners is dit uit de visie geschrapt. Wel bestaat nu in de visie de mogelijkheid om op de huidige bebouwing een dakopbouw te plaatsen.
  • Bij de Spaarndamseweg 76 (Carpet Right) is in de visie de wens opgenomen het laden/lossen en in- uitrijden aan de voorzijde te realiseren.
  • Ter hoogte van het 50Kv station, nabij de Schoterbrug, is het slecht te oversteken kruispunt in de visie meegenomen.
  • De verplaatsing van de riviercruiseterminal is uit de visie gehaald. Ontwikkelingen van deze locatie worden later onderzocht en moeten bijdragen aan het verbeteren van de verblijfskwaliteit op de kade.
  • Eerder al is de speeltuin als ontwikkellocatie uit de visie gehaald na opmerkingen van buurtbewoners tijdens de participatiebijeenkomsten.

Bekijk de hele ontwikkelvisie Spaarndamseweg (onder agendapunt 20).

Bespreking in de raadscommissie

De raadscommissie Ontwikkeling bespreekt de visie in haar vergadering van 9 januari 2020. Dat is het moment dat bewoners kunnen inspreken. Aanmelden gaat via griffiebureau@haarlem.nl. Ook is de vergadering thuis live mee te luisteren of kan later worden teruggeluisterd via gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen. De commissie bepaalt op welke manier de visie dan kan worden geagendeerd in de raadsvergadering van 30 januari 2020.