Vier nieuwe collectieve zonnedaken met duurzame stroom voor de buurt

  • 15 januari 2021

Het afgelopen jaar hebben verschillende Haarlemse energiecoöperaties hard gewerkt aan de komst van nieuwe collectieve zonnestroomdaken. Op dit moment zijn er 8 collectieve zonnedaken in Haarlem. En in het eerste kwartaal van 2021 komen er nog 4 bij.

Voor Haarlemmers die geen zonnepanelen op hun eigen dak kwijt kunnen, is het een goed idee om mee te doen aan een collectief zonnedak. Op daken van grote gebouwen, zoals bedrijven, sportcomplexen en scholen liggen zonnepanelen waar ook buurtbewoners gebruik van kunnen maken.

KweekZon in de Haarlemmer Kweektuin

Op de kassen in de Haarlemmer Kweektuin komen 662 zonnepanelen. De gemeente en energiecoöperatie KweekZon zijn dit overeengekomen. Alle zonnestroomdelen zijn inmiddels verkocht aan omwonenden. 

Zonnepanelen op dak Mendelcollege

Bewonersinitiatief Zonneplaneet en buurtbewoners van De Krim, naast het Mendelcollege, bouwen samen met energiecoöperatie Kennemer Kracht op het dak van het Mendelcollege een collectief zonnestroomdak met ruim 900 panelen. Hier kunnen ongeveer 150 huishoudens gebruik van maken. Bij interesse kunt u contact opnemen met KennemerKracht.

Haarlem Noorderlicht in Transvaalbuurt en de Waarderpolder

Energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht is bezig met twee nieuwe collectieve zonnedaken. Teva Nederland in de Waarderpolder en de Vereniging van Eigenaren Transvaalstraat in de Transvaalbuurt laten samen met Kennemer Energie op hun daken een zonnestroomcentrale bouwen. Ongeveer 160 inwoners en bedrijven in de directe omgeving kunnen hieraan meedoen. Bij interesse kunt u contact opnemen met Haarlem Noorderlicht.

Meer weten over collectieve zonnestroom?

De gemeente ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Initiatieven die met een collectief zonnestroomdak gezamenlijk duurzame elektriciteit willen opwekken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het gaat om maximaal €2.500 voor de onderzoeks- en opstartkosten van het project. 

De gemeente is op zoek naar daken

De gemeente Haarlem is op zoek naar daken die geschikt zijn als collectief zonnestroomdak. Heeft u of uw organisatie een groot dak waarmee u zonnestroom wilt opwekken, neem dan contact op met Kennemer Energie.

EMPOWER 2.0

De gemeente werkt samen met coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage aan het Europese project EMPOWER2.0 om bewoners te betrekken in de energietransitie, onder andere met collectieve zonnestroomdaken.