Vervolg bespreking Domus Plus en Skaeve Huse woensdag 14 april

  • 8 april 2021

Woensdag 31 maart startte de bespreking van de nota Besluit locatiekeuze Domus Plus en Skaeve Huse in een gecombineerde vergadering van de commissies Ontwikkeling en Samenleving.

In deze vergadering hebben 30 insprekers het woord gevoerd en hebben daarnaast nog bijna 30 mensen een schriftelijke reactie ingediend. Vanwege de avondklok, is de bespreking van dit onderwerp om 21.45 uur gestopt. 

De vergadering wordt op woensdag 14 april vervolgd vanaf 20.15 tot uiterlijk 23.00 uur. Ook deze vergadering vindt digitaal plaats. Er is geen gelegenheid meer om in te spreken.

Agenda gecombineerde vergadering commissie Samenleving en Ontwikkeling van 14 april.