Veilig stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen

  • 18 februari 2021

Woensdag 17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente neemt extra maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dit jaar is een deel van de stembureaus bovendien ook al op maandag 15 en dinsdag 16 maart open.

Gemeenteraadsverkiezingen, gemeente Haarlem.

U kunt tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen bij een van de stembureaus. We richten alle stembureaus zo coronaproof mogelijk in. Zo is alleen gekozen voor grotere locaties, waar u voldoende afstand kunt houden. Ook komen er duidelijke looproutes. Er liggen voldoende beschermingsmiddelen klaar, zoals handgel en mondkapjes. Alle stembureaus worden regelmatig schoongemaakt. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden potloden niet hergebruikt. Iedereen krijgt een eigen potlood, dat u mee naar huis mag nemen. 

Dit alles wordt door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd. Tot slot staat er bij de ingang iemand met een geel hesje die de dag in goede banen leidt en kijkt of het niet te druk wordt. 

Vanwege deze extra maatregelen is het op sommige plekken niet mogelijk om op uw vertrouwde locatie te stemmen. Bijvoorbeeld omdat die plek niet groot genoeg is om voldoende afstand te kunnen houden. We hebben dan gezocht naar een andere locatie die wel geschikt is. In een aantal andere gevallen komt er dichtbij de ‘oude’ stemlocatie een tent te staan. 

Extra stemdagen 

Anders dan gewoonlijk, kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart hun stem uitbrengen. Dit is vooral bedoeld voor de kwetsbare kiezer, maar niet uitsluitend. 10 stembureaus openen hun deuren voor de kwetsbare kiezers. Ook deze stembureaus zijn van 7.30 tot 21.00 uur open. Door de verkiezingen over drie dagen te verspreiden, vermijden we zoveel mogelijk drukte. 

Daarnaast kunnen 70-plussers kiezen of ze fysiek of per brief willen stemmen. Zij krijgen een ‘stempluspas’. Wilt u per post stemmen? Dit werkt als volgt: 

  • u vult het briefstembiljet in 
  • stop het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet envelop
  • stop de ondertekende stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop in de retourenvelop
  • geef de retourenvelop af op een gemeentelijk afgiftepunt of doe deze uiterlijk 12 maart op de post (zonder postzegel).

Stem- en kiezerspas

Heeft u na 3 maart 2021 uw stempas nog niet ontvangen? Vraag dan vóór vrijdag 12 maart 17.00 een nieuwe stempas aan in de publiekshal. Neem uw legitimatiebewijs mee. U kunt de nieuwe stempas ook schriftelijk aanvragen. Het aanvraagformulier komt binnenkort op www.haarlem.nl/verkiezingen-tweede-kamer/ te staan. De aanvraag moet dan voor 12 maart 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. 

In een andere gemeente uw stem uitbrengen? Vraag dan een kiezerspas aan. Dit kan ook tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00. 

Iemand anders voor u laten stemmen 

Iedereen die in het stembureau wil stemmen, moet eerst de vragen uit de gezondheidscheck beantwoorden. Heeft u klachten die op corona kunnen wijzen? Dan mag u niet zelf het stembureau in. U kunt dan iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat geldt ook als u om andere redenen niet zelf naar het stembureau kunt of wil. 

Let hierbij wel op: de gemachtigde mag voor maximaal 3 personen stemmen en brengt zijn of haar stem tegelijk uit met uw stem. 

Als de gemachtigde Haarlem woont, gebruikt u hiervoor gewoon uw stempas. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Vul de gegevens op de achterkant van de stempas in en zet allebei een handtekening. Vergeet niet een kopie van uw legitimatie mee te geven! 

Woont de gemachtigde niet in Haarlem? Dan kunt u uw aanvraag schriftelijk doen met een formulier (pdf). U mailt dit formulier naar verkiezingen@haarlem.nl. Of stuur het formulier naar: Gemeente Haarlem, Klantcontactcentrum – balie Raakspoort, Postbus 511, 2033PB. Dit formulier moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. 

Stemmen met een beperking

Heeft u een lichamelijke beperking? Dan kunt u zelf hulp meenemen. Die persoon kan u hulp geven zonder dat tussen u beiden 1,5 meter afstand moet worden aangehouden. Lukt dit niet, dan kunt u in het stembureau vragen om hulp. Een lid van het stembureau stelt u dan eerst de vragen uit de gezondheidscheck.

Als u moeite heeft met de kleine letters op het stembiljet, dan kunt u met behulp van de stemmal en audio-ondersteuning uw stem uitbrengen. Dit kan alleen bij het stembureau in de publiekshal.

Voor mensen in een rolstoel is er een rolstoeltaxi beschikbaar. Die kan u naar het dichtstbijzijnde, rolstoeltoegankelijke stembureau brengen. 

Meer informatie

U vindt alle informatie over de verkiezingen op deze pagina. Deze pagina wordt steeds aangevuld met actuele informatie.