Van noodsteun naar herstel: Corona Initiatievenbudget voor herstel en ontmoeting

  • 15 juli 2021

Het college heeft het ‘Corona Initiatievenbudget’ vastgesteld. Met deze subsidieregeling, die eind augustus in werking treedt, wil de gemeente kleinschalige en eenmalige initiatieven uit de stad mogelijk maken die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving. De gemeente stelt hiervoor € 125.000 beschikbaar in 2021 en eenzelfde bedrag in 2022.

Naast de reeds bestaande herstelplannen geeft het Corona Initiatievenbudget meer ruimte voor positieve ideeën van bewoners, ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Initiatieven kunnen vanaf eind augustus worden ingediend.

Voorwaarden

Per initiatief kan tussen de €500 en €10.000 worden aangevraagd. Plannen mogen een commerciële component bevatten, maar dienen in ieder geval een maatschappelijke/sociale component te bevatten. Een volledig overzicht van de voorwaarden wordt midden augustus bekend gemaakt via de communicatiekanalen van de gemeente.