Tijdelijke opvang Afghaanse evacués op schip

  • 2 september 2021

Afgelopen weken heeft de Nederlandse regering mensen geëvacueerd uit Afghanistan vanwege de machtsovername door de Taliban. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken biedt de gemeente Haarlem vanaf 8 september opvang aan voor een groep Afghaanse evacués met de Nederlandse nationaliteit. Op het schip gaan naar verwachting ongeveer 50 personen verblijven. Dit aantal kan de komende weken nog toenemen. Er is maximaal plek voor 150 bewoners op het schip. Andere gemeenten bieden opvang aan Afghaanse evacués die asiel aanvragen in Nederland.

Aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat wordt een riviercruiseschip aangemeerd. De evacués zullen hier blijven totdat zij ergens in Nederland een woning hebben gevonden. Wij verwachten dat deze opvang voor een periode van zes maanden zal zijn.

Wie wonen er op het schip?

De bewoners van het schip hebben eerder in Nederland gewoond. Sommigen zijn geremigreerd toen de ontwikkeling in Afghanistan weer gunstig leek. Na de machtsgreep van de Taliban voelen zij zich in Afghanistan niet meer veilig en zijn ze met de evacuatievluchten teruggekeerd naar Nederland. Omdat zij al over verblijfsrecht in Nederland beschikken worden zij niet opgevangen door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

Hoe ziet de opvang eruit?

Op het schip is altijd begeleiding aanwezig die zorgt voor een goed verloop van de opvang aan boord. Gedurende de periode dat de mensen op het schip verblijven, worden ze geholpen om in Nederland hun leven weer op te bouwen. Er zal aandacht zijn voor zorg, onderwijs en werk.

Het bestuur van de gemeente Haarlem vindt het belangrijk om de evacués te helpen in dit humanitaire drama. De omwonenden hebben over de komst van de Nederlandse Afghanen een brief ontvangen.

Hoe word ik als omwonende geïnformeerd?

De gemeente informeert u via de website, social media en de nieuwsbrief. Op deze pagina vindt u meer informatie.