Tegemoetkoming bij ziekte en handicap 2018 aanvragen

  • 19 maart 2019

Heeft u kosten gemaakt door ziekte of handicap? Misschien krijgt u geld terug van de gemeente.

Wettelijk eigen risico

U kunt een gedeelte van uw wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering over 2018 terugvragen. Het wettelijk eigen risico was in 2018 € 385. Van dit bedrag betaalt u de eerste € 100 zelf, van het bedrag dat overblijft kunt u 90 procent terugvragen.

Eigen bijdrage Wmo

Maakt u gebruik van een Wmo voorziening (een traplift, huishoudelijke ondersteuning, vervoer) dan betaalt u elke maand een eigen bijdrage. De gemeente betaalt 90 procent van dit bedrag terug.

Lees de voorwaarden en vul het aanvraagformulier in op de pagina Tegemoetkoming bij ziekte en handicap.