Stedenbouwkundig programma van eisen Stephensonstraat 38-46 ligt ter inzage

  • 18 oktober 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders Haarlem heeft het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Stephensonstraat 38-46 vrijgegeven voor inspraak. De gemeenteraad stelt volgende maand de startnotitie Stephensonstraat vast. In de startnotitie worden de beleidskaders en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling aangegeven.

De gemeente Haarlem en Hoorne Vastgoed vinden het belangrijk om te horen wat u van de plannen vindt.

U kunt van 18 oktober tot en met 28 november 2019 reageren op het Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dit kan per e-mail via projecten@haarlem.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie Stedenbouwkundig Programma van Eisen’ of per brief aan gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, Afdeling Project- en Contract management, t.a.v. Sandra Buisman. Ook als u het met de randvoorwaarden eens bent, horen wij dat graag.

Beantwoording van de reacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van uw reactie.

Bekijk het SPvE (pdf, 8,3 MB).

Het plan van eisen ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u de stukken inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Ontwerp en nieuw bestemmingsplan

Op basis van de ruimtelijke uitgangspunten in dit SPvE maakt de architect van Hoorne Vastgoed een ontwerp. Dit ontwerp dient als basis voor het nieuwe bestemmingsplan. De procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan start in 2020.