Schooltuinvrijwilligers gezocht

  • 4 maart 2019

Op 1 april starten ongeveer 1200 Haarlemse leerlingen van groep 6 met de schooltuinlessen. NME Haarlem organiseert en faciliteert van april tot oktober op vier schooltuincomplexen een lessenreeks van 18 lessen. Iedere leerling krijgt een eigen tuintje. De lessen worden voornamelijk begeleid door vrijwilligers. Daarom is de NME op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Word schooltuinvrijwilliger

Bent u een dagdeel in de week beschikbaar en is kinderen begeleiden tijdens de schooltuinlessen iets voor u? Neem dan contact op met Marijke Breugem van NME Haarlem via mbreugem@haarlem.nl of bel met: 06-46215438. Uitgebreide kennis van het moestuinen is niet noodzakelijk, wel de bereidheid hier meer over te leren.

Meer dan zaaien en oogsten

Van april tot oktober planten, zaaien, poten en oogsten de leerlingen verschillende gewassen in hun eigen schooltuintje. Tijdens de schooltuinlessen krijgen de leerlingen naast uitleg over de gewassen uit hun tuin, ook informatie over bijv. dieren in de tuin, gezonde voeding, bollen en knollen en het weer. Hoofddoel van de schooltuinlessen is het vergroten van de kennis over voedselproductie en het herkennen van gewassen, (bodem)dieren en planten.