Schalkwijk aan Zet: 70.000 euro voor de wijk

  • 12 maart 2020

Bewoners weten zelf vaak heel goed wat hun wijk leuker, groener of energiebewuster zou maken. In Schalkwijk begint daarom binnenkort een experiment waarin inwoners zelf bepalen aan welke plannen ze een budget van in totaal 70.000 euro willen uitgeven. Schalkwijk is aan zet!

Update 19 maart 2020: Schalkwijk aan Zet wordt vanwege de crisissituatie rondom het coronavirus uitgesteld. Dat betekent niet dat het initiatief niet doorgaat. Schalkwijkers met ideeën kunnen nu rustig daarover nadenken en ze later, na de zomervakantie, vorm geven.

Iedereen met een mooi plan voor Schalkwijk mag zijn of haar idee aandragen. Dat kan in de periode van 21 maart tot en met 18 april. De ideeën moeten passen in een van de 3 thema’s:  ontmoeten, duurzaam en ‘op straat en groen’. Een idee indienen kan op de speciale website www.haarlem.nl/schalkwijkaanzet, die vanaf 21 maart online is.

Like uw favoriet

Alle Haarlemmers kunnen de plannen die zij het beste vinden een like geven. Dat kan tot en met 26 april. Elk plan met 50 likes of meer krijgt een haalbaarheidscheck door de gemeente. Daarbij kijkt de gemeente bijvoorbeeld of de veiligheid niet in het gedrang komt, of de kosten realistisch zijn ingeschat en of de eigenaar van de grond akkoord is.

Schalkwijkers

Heeft het plan de haalbaarheidscheck doorstaan, dan gaat het door naar de laatste ronde. Daarin wordt het geld verdeeld. Aan deze ronde doen alleen de inwoners van Schalkwijk mee. Iedere inwoner van Meerwijk, Molenwijk, Europawijk en Boerhaavewijk van 18 jaar of ouder krijgt hiervoor een persoonlijke code. Daarmee kunnen ze één keer fictief het geld verdelen over hun favoriete plannen.

De plannen die op deze manier de meeste keren hun ‘budget’ halen, mogen aan de slag. Het zijn dus de inwoners van Schalkwijk zelf die uiteindelijk bepalen welke ideeën echt worden uitgevoerd. De winnende ideeën moeten binnen één jaar door de bedenker zelf worden uitgevoerd (eventueel samen met de gemeente).

Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, zouden er speciale spreekuren worden gepland. Deze spreekuren worden tot nader order uitgesteld. Als u hulp nodig heeft, mailt u dan naar schalkwijkaanzet@haarlem.nl. Wij bekijken dan wat de handigste manier is om u snel te helpen

Democratische wijkbegroting

Schalkwijk aan Zet is één van de experimenten van het programma Nieuwe Democratie. Een experiment als dit, waarbij inwoners zelf een budget mogen verdelen, heet ook wel democratische wijkbegroting. Steden als Den Haag en Amsterdam hebben al eerder met succes zo’n wijkbegroting ingevoerd.

In Haarlem heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om het experiment zowel in 2020 als in 2021 uit te voeren. Er is voor Schalkwijk gekozen vanwege de energie in de wijk en omdat veel bewoners al bezig zijn met het verbeteren van hun wijk. Als het experiment een succes is beraadt de gemeenteraad zich over een vervolg.

Onder het programma Nieuwe Democratie vallen ook andere democratische experimenten in andere wijken van Haarlem. Meer informatie daarover is te vinden op www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente.

Aanvulling 13 maart:

  • De kick-off op 21 maart in het winkelcentrum gaat NIET door. Schalkwijk aan Zet wel; u kunt het grootste gedeelte vanaf uw computer doen.
  • De spreekuren worden tot nader order uitgesteld. Als u hulp nodig heeft, mailt u dan naar schalkwijkaanzet@haarlem.nl. Wij bekijken dan wat de handigste manier is om u snel te helpen.