Reinigen en inspecteren riool Kleverpark

  • 30 april 2019

In de week van 13 mei start BAM / Vandervalk+degroot met onderhoudswerkzaamheden aan het riool van het Kleverpark. De werkzaamheden duren 5 weken. De werkzaamheden bestaan uit het doorspuiten van rioolputten, dit doen zij met behulp van reinigingsvoertuigen. Per put neemt dit zo’n 15 minuten in beslag, daarna rijden de wagens weer door. Overlast voor verkeer blijft hierdoor zoveel mogelijk beperkt.

Stankoverlast

Luchtdrukverschil kan ervoor zorgen dat de zwanenhals in de woning leeggezogen wordt. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woning en het riool. Hierdoor kan stank in de woning komen. Door de het toilet door te spoelen of de kraan te laten lopen verdwijnt de stank.

Wateroverlast

Wateroverlast komt tijdens deze werkzaamheden zelden voor. Het is echter mogelijk dat water de woning binnenkomt door het toilet of een putje. Om schade te voorkomen kunt u de toiletdeksel zoveel mogelijk dichthouden.

Problemen melden

Als de werkzaamheden problemen veroorzaken kan dit hier gemeld worden.