Reageren op de ambities en mogelijkheden voor het stationsgebied

  • 10 juni 2020

Er komen meer woningen bij in Haarlem en daardoor wordt het drukker. Een grote uitdaging is de toename van het verkeer: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen. Om te zorgen dat het stationsgebied een goed functionerende plek blijft wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het Stationsgebied. Haarlemmers en andere geïnteresseerden mogen hier op reageren.

Toekomstvisie

De afgelopen maanden hebben gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland ambities en mogelijkheden voor het stationsgebied uitgewerkt. Aan Haarlemmers is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor het toekomstige stationsgebied. Dit is uitgewerkt in vijf ambities voor het stationsgebied en verschillende mogelijkheden voor de inrichting van het Stationsplein. Voordat dit verder uitgewerkt wordt in een concept toekomstvisie, willen de gemeente en provincie toetsen wat de stad van de uitwerkingen vindt.

Reageren

De ambities en mogelijkheden zijn in te zien op onze website. Haarlemmers, reizigers en andere geïnteresseerden kunnen tot 23 juni reageren op de ambities en mogelijkheden, dit kan op het stationsgebied forum. De gemeente en provincie gebruiken de reacties als inspiratie om de conceptvisie voor het stationsgebied af te ronden.

De planning is dat de conceptvisie na de zomervakantie klaar is. En dat de stad in september kan reageren op de conceptvisie tijdens de inspraakperiode.

Lees meer over het project stationsgebied Haarlem op onze website. Hier staat ook de planning van het project. Meer informatie over OV-knooppunten vindt u op de website van de provincie.