Reageer op het voorlopig ontwerp van openbare ruimte fase 3 Entree Oost

  • 5 juli 2019

Op 9 juli 2019 ligt het voorlopig ontwerp (VO) voor Entree Oost ter inzage. Entree Oost (Vijverpark) wordt een mooie nieuwe woonwijk met circa 400 woningen. Het gebied krijgt het karakter van een tuinstad met een ontspannen woonmilieu. Gemeente Haarlem hoort graag uw mening over dit plan. U kunt reageren tot 2 september 2019.

De nieuwe woonwijk wordt in drie fasen ontwikkeld. In 2015 heeft de raad het masterplan Entree Oost vastgesteld. Met de vrijgave van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de openbare ruimte van fase 3 (bouwblokken O2, O3, O4, O5 en O10) start de Ontwikkelcombinatie Entree 023 met de voorbereidingen voor het laatste deel van Entree Oost.

Op 9 juli 2019 ligt het het VO voor Entree Oost ter inzage. Gemeente Haarlem hoort graag uw mening over dit plan. Bekijk de het collegebesluit over dit plan via deze link; https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/02-juli/10:00/Voorlopig-Ontwerp-openbare-ruimte-fase-3-Entree-Oost-vrijgeven-voor-inspraak.

Informatie over het hele project kunt u terugvinden op de projectpagina van Entree Oost/Vijverpark; https://www.haarlem.nl/entree-oostvijverpark/.

U kunt het VO openbare ruimte fase 3 Entree Oost ook in de publiekshal van gemeente Haarlem bekijken. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u de stukken inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

U kunt reageren op het VO per e-mail  onder vermelding van ‘Reactie VO OR fase 3 Entree Oost’ en per brief via gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, afdeling Project- en Contractmanagement, t.a.v. S. Poot.

De inspraaktermijn start op 9 juli 2019 en eindigt op 2 september 2019. Als u een reactie geeft op het VO Entree Oost dan wordt de nota van beantwoording op de website van de gemeente gepubliceerd als bijlage van het collegebesluit. Ook uw naam staat hier dan bij. Als u dat niet wilt dan kunt u dit melden bij het insturen van uw reactie.

Na de inspraakperiode bekijkt de gemeente alle inspraakreacties. Mogelijk wordt uw idee verwerkt in het definitieve ontwerp dat het college later vaststelt. U wordt daar dan over geïnformeerd door de gemeente.