Raadscommissievergaderingen woensdag 12 mei

  • 3 mei 2021

Op woensdag 12 mei (in verband met Hemelvaartsdag) vergaderen de raadscommissies Ontwikkeling en Samenleving om 17.10 uur. Beide vergaderingen worden zowel digitaal als fysiek gehouden, waarbij de commissie Ontwikkeling op de Zijlpoort vergadert en de commissie Samenleving in de raadzaal.

Agenda commissie Ontwikkeling

Agenda commissie Samenleving

In verband met de coronamaatregelen kan nog geen publiek aanwezig zijn bij de commissievergaderingen. Beide vergaderingen zijn live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl/.

Inspreken

Bij de commissievergaderingen kan in principe (weer) fysiek worden ingesproken, zowel op punten die niet op de agenda staan, als op punten die wel op de agenda staan. Inspreken kan ook digitaal en via een schriftelijke bijdrage naar griffiebureau@haarlem.nl. Graag bij uw aanmelding aangeven hoe u wilt inspreken. Aanmelden voor inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.

Bij de commissie Ontwikkeling is het agendapunt ‘spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)’ om 19.40 uur. Bij de commissie Samenleving is deze mogelijkheid er om 20.20 uur (tijden van de agendapunten zijn indicatief).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl of 023-511 3034.