Raadscommissievergaderingen donderdag 29 augustus 2019

  • 22 augustus 2019

Het zomerreces is bijna weer voorbij. Op donderdag 29 augustus vergaderen de raadscommissies Ontwikkeling en Samenleving. Beide vergaderingen starten om 17.00 uur. Hieronder volgen de links naar de agenda’s:

Commissie Ontwikkeling
Commissie Samenleving

Inspreken

Bij de commissie Ontwikkeling kunnen insprekers om ongeveer 19.40 uur inspreken over punten die niet op de agenda staan. Bij de commissie Samenleving kan dat om ongeveer 19.30 uur. Inspreken bij onderwerpen die wel op de agenda staan, kan bij de start van het betreffende agendapunt. U kunt zich online aanmelden om in te spreken.