Raadscommissievergaderingen donderdag 17 januari 2019

  • 10 januari 2019

Op donderdag 17 januari vergaderen de raadscommissies Beheer en Bestuur. Beide vergaderingen starten om 17.00 uur.

Agenda commissie Beheer
Agenda commissie Bestuur

Inspreken

Bij de commissie Beheer kunnen insprekers om ongeveer 19.25 uur inspreken over punten die niet op de agenda staan. Bij de commissie Samenleving kan dat om ongeveer 20.00 uur. Inspreken bij onderwerpen die wel op de agenda staan, kan bij de start van het betreffende agendapunt. U kunt zich online aanmelden om in te spreken.