Raadscommissievergaderingen 17 juni 2021

  • 10 juni 2021

Donderdag 17 juni vergadert de commissie Ontwikkeling om 17.00 uur in de Zijlpoort. Om 19.30 uur vergaderen de commissies Beheer (Zijlpoort) en Bestuur (raadzaal Stadhuis).

Commissie Beheer
Commissie Bestuur 
Commissie Ontwikkeling

Inspreken bij een commissievergadering

Bij de commissievergaderingen kan in principe (weer) fysiek worden ingesproken. Inspreken kan ook digitaal en via een schriftelijke bijdrage naar griffiebureau@haarlem.nl. Graag bij uw aanmelding aangeven hoe u wilt inspreken.
Aanmelden voor inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.
Let op: op 17 juni is er geen spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen).

Alle vergaderingen zijn digitaal en live te volgen via haarlem.notubiz.nl/.

Inspreken op de kadernota 2022 bij commissie Bestuur

Belangstellenden kunnen bij de commissie Bestuur inspreken op de kadernota 2022 aan het begin van de vergadering. Zie ook het nieuwsbericht Geef uw mening over de kadernota 2022.