Raadscommissievergaderingen 15 april

  • 8 april 2021

Op donderdag 15 april vergaderen de commissies Beheer en Bestuur om 17.00 uur en de commissie Ontwikkeling om 20.10 uur. Alle vergaderingen zijn digitaal.

Agenda's

Commissie Beheer
Commissie Bestuur 
Commissie Ontwikkeling

Inspreken bij een commissievergadering

Bij de commissievergaderingen kan digitaal worden ingesproken of men kan een schriftelijke reactie sturen aan griffiebureau@haarlem.nl. Aanmelden voor het inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.
Er is bij alle drie de vergaderingen geen ‘spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)’. 

Alle vergaderingen zijn digitaal en live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl/.