Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan toekomst stationsgebied

  • 4 juni 2021

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland hebben samengewerkt aan de toekomstvisie 2020-2040 voor het Stationsgebied Haarlem.

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland hebben samengewerkt aan de toekomstvisie 2020-2040 voor het Stationsgebied Haarlem.  

Het stationsgebied Haarlem is een belangrijk vervoersknooppunt. Dagelijks komen en gaan er duizenden mensen te voet, met de fiets met bus of trein. De komende jaren komen er ruim 10.000 woningen bij in Haarlem. Dat betekent dat de druk op het stationsgebied toeneemt. Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt blijft voor het openbaar vervoer. En daarnaast een prettige en aantrekkelijke plek voor iedereen die via het station naar de Haarlemse binnenstad komt.

Gericht op de lange termijn

De visie geeft richting op lange termijn en brengt samenhang tussen de ontwikkelingen in het gebied. Bij de toekomstige transformatie van het station en de openbare ruimte eromheen wordt gekeken naar reizen, werken, winkelen, wonen, verblijven en duurzaamheid.

Waardevolle input

Veel betrokken Haarlemmers, reizigers en anderen hebben gereageerd op de concept gebiedsvisie die ter inzage heeft gelegen. Er is veel positieve en constructieve input geleverd. Hoewel dit niet heeft geleid tot een aanpassing van het plan, wordt een deel wel gebruikt voor het vervolg. Naar aanleiding van de inspraakreacties maakt de gemeente een plan van aanpak voor groener en milieuvriendelijker stationsgebied. Daarmee wordt invulling gegeven aan de ambitie ‘duurzaam op ieder vlak’.

De visie is vastgesteld door het college van Haarlem en wordt besproken in de raadsvergadering van 1 juli.