Pakket steunmaatregelen coronacrisis van 5,8 miljoen euro

  • 18 juni 2020

Door de coronacrisis zijn veel instellingen en organisaties in Haarlem in de problemen gekomen. Het college van burgemeester en wethouders wil een pakket steunmaatregelen van totaal 5,8 miljoen euro inzetten om de eerste gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Naast belastingmaatregelen voor getroffen ondernemers, geeft de gemeente noodsteun aan instellingen en organisaties die voor het grootste deel financieel afhankelijk zijn van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld musea, podia en sportverenigingen. 

Cultuur en sport

Het Haarlems pakket steunmaatregelen coronacrisis bestaat uit verschillende maatregelen. Ten eerste enkele noodmaatregelen voor de organisaties die de gemeente vanwege hun publieke belang al subsidieert. Van de grote instellingen zoals het Frans Halsmuseum, de Stadsschouwburg/Philharmonie, het Patronaat, de Toneelschuur/Filmschuur en van de sportverenigingen wordt de huur van drie maanden kwijtgescholden. Voor de overige gesubsidieerde kunst en cultuurinstellingen, van bibliotheek tot Vishal, is het bij acute nood mogelijk om compensatie te krijgen voor de verliezen door de coronacrisis. 

Detailhandel en horeca

Daarnaast komt de gemeente kleine ondernemers, waaronder de horeca en detailhandel, tegemoet. Horeca hoeft over 2020 geen precario voor terrassen te  betalen en de reclamebelasting voor ondernemers wordt tijdelijk verlaagd. 

Afval en noodopvang

Verder heeft Spaarnelanden extra werk geleverd om de stad schoon te houden. Vanwege de lockdown boden Haarlemmers veel meer afval aan. Voor de opvang van daklozen in de Beijneshal heeft de gemeente ook extra geld uitgetrokken. De gemeenteraad neemt op 1 juli een besluit over de noodmaatregelen en de belastingverlaging voor ondernemers.

Haarlems pakket steunmaatregelen 

Noodmaatregel cultuur € 2.400.000
Noodmaatregel sport € 1.500.000
Noodopvang Beijneshal € 620.000
Extra afvalinzameling Spaarnelanden € 720.000
Maatregelen precario en reclamebelasting € 350.000
Overig € 220.000
Totaal € 5.810.000

De bedragen in de tabel zijn afgerond op € 10.000.

Monitoren en herstel

Met de invoering van deze noodmaatregelen hoopt het college cultuurinstellingen en sportverenigingen in acute nood te kunnen helpen. In het najaar wil het college een herstelplan ontwikkelen voor de periode na dit jaar. Ondertussen blijft de gemeente scherp monitoren wat de effecten van het steunpakket zijn en welke maatregelen bijgestuurd moeten worden of meer structureel nodig zijn. 

Kijk voor meer informatie op gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financiele-stukken/kadernota.