Overleg Jeugdhulpregio’s Noord Holland met Gecertificeerde Instellingen

  • 8 oktober 2018

De bestuurders van de 4 samenwerkende jeugdhulpregio’s Alkmaar e.o., IJmond, Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland hebben vrijdag 5 oktober met vertegenwoordigers van 3 Gecertificeerde Instellingen constructieve gesprekken gevoerd. Wederzijds is het vertrouwen uitgesproken om er met elkaar uit te komen.

De aanleiding voor dit overleg was dat geen van de instellingen zich had ingeschreven voor de verwerving van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vanaf 2019. Beide zijn wettelijke taken die alleen door hiervoor gecertificeerde instellingen mogen worden uitgevoerd.