Opvang voor jongeren komt nabij NS-station Haarlem

  • 19 juli 2019

Naast het NS-station in Haarlem komt kamerverhuur voor jongeren die in staat zijn om zelfstandig te gaan wonen nadat ze een hersteltraject in de maatschappelijke opvang hebben afgerond. In het gebouw aan de Kruisstraat 18–20 komt ruimte voor 17 jongeren van 18 tot 23 jaar.

De kamerverhuur voor tijdelijke bewoning zorgt ervoor dat de jongerenopvang Spaarnezicht (verderop aan de Kruisweg) sneller plek vrij kan maken voor nieuwe cliënten. Op dit moment alleen al staan er 21 jongeren op de wachtlijst voor de opvang. 11 van hen verblijven momenteel in een hotel tot ze terecht kunnen in Spaarnezicht.

Perron 18

Aan de Kruisweg komt kamerverhuur voor jongeren die woonbegeleiding krijgen en zijn aangemeld voor eigen woonruimte. Op de nieuw te realiseren locatie kunnen de jongeren de wachttijd op eigen woonruimte doorbrengen en wennen aan het zelfstandig wonen. De accommodatie kamerverhuur blijft in ieder geval tot en met 2025 geopend; mogelijk zelfs langer, tot en met 2030. Na de zomervakantie begint de verbouwing van het pand tot 17 kamers. De nieuwe locatie gaat Perron 18 heten.

Begeleiding

Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem realiseert zich dat er wellicht risico’s zijn verbonden aan de opvang. Daarom zijn er huisregels en is er beheer en overleg met omwonenden.