Op weg naar duurzaam vervoer in de stad

  • 28 november 2019

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij te zijn en in 2050 klimaatbestendig. Van alle CO²-uitstoot in Haarlem is 18 procent toe te schrijven aan vervoer. Duurzame mobiliteit staat daarom hoog op de gemeentelijke agenda. Maar wat betekent dat voor een stad die gaat groeien?

De gemeente werkt aan de nieuwe mobiliteitsvisie, die volgend jaar verschijnt. “Het gebruik en het bezit van vervoermiddelen is aan het veranderen. Duurzaamheid staat steeds meer centraal. Dat moet ook wel, willen we onze klimaatdoelstellingen halen”, aldus Jim van Keulen, projectleider Duurzame Mobiliteit bij de gemeente. “Voor Haarlem betekent dit dat we kiezen voor minder, ander en schoner vervoer. Maar tegelijkertijd willen we dat de stad op een betaalbare manier bereikbaar blijft. Op dit moment onderzoeken we met externe partners hoe we dat gaan doen en wat het beste bij Haarlem past.”

Anders inrichten

De komende jaren komen er in Haarlem flink wat nieuwe woningen en dus mensen bij. Jim: “Er zijn 8 toekomstwijken aangewezen; een flinke uitdaging voor de mobiliteit. De belangen van de voetganger, fietser en het openbaar vervoer staan sowieso voorop. Deze vervoermiddelen nemen niet alleen minder ruimte in, ze zijn ook veel schoner dan auto’s. De openbare ruimte in de toekomstige, nieuwe wijken ziet er anders uit dan we gewend zijn! Met minder auto’s is er namelijk meer ruimte voor groen en water.”

Elektrisch rijden

Voor de hele stad kijkt de gemeente naar meer voet- en fietspaden, elektrisch busvervoer en alternatieven als deelauto’s. En zelfs vervoer over water wordt onderzocht. “Natuurlijk stimuleren we het elektrisch rijden. Dat zorgt voor minder CO²-uitstoot. Maar we kijken ook naar de ruimte die auto’s innemen in een dichtbevolkte stad. Elektrisch rijden betekent meer laadpalen. De schatting is dat er over 2 jaar 300 palen in de stad staan. Door de snelle groei van elektrische auto’s zouden dit er over 10 jaar tussen de 3000 en 9000 kunnen zijn. Natuurlijk wil je niet dat de stad er helemaal vol mee komt te staan. Om dat te voorkomen moeten we als stad goede oplossingen en alternatieven bedenken.”

Over water

Een samenwerkingsverband tussen verschillende grote gemeentes – waaronder Haarlem – logistieke bedrijven, overheden, kennisinstellingen en producenten hebben zich verenigd in de Green Deal ZES. Zij zetten regionale pilots op waarmee ze streven naar emissievrije steden in 2025. “Dus geen vervuilende distributie door busjes met duizenden pakjes en dieselvrachtauto’s die winkels, restaurants en supermarkten bevoorraden. Allemaal zorgen ze voor veel uitstoot die ten koste gaat van de leefbaarheid en gezondheid. Daarom onderzoeken we hoe dit anders kan. Zo zou vrachtvervoer over water een mooi alternatief zijn. Een laad- en lospunt aan de rand van de stad is dan wel essentieel. Of dit haalbaar is? Aanvullend onderzoek moet dit uitwijzen.”

Gedragsverandering

“De mens is een gewoontedier en gedragsverandering kost nu eenmaal tijd. Daarnaast moet ook de infrastructuur aansluiten op die gewenste verandering. De autoluwe binnenstad moedigt in ieder geval aan om op een andere manier naar de binnenstad te komen dan met de auto. Maar wil je dat mensen vaker op de fiets of in de bus stappen, dan moeten vooral de voorzieningen goed zijn. Ook dat kost tijd. Waar zeker kansen liggen voor woon-werkverkeer is de elektrische fiets. We zijn daarom met verschillende werkgevers in gesprek om te kijken hoe we het fietsen naar werk meer kunnen stimuleren. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je gezondheid.”

Foto: Jurriaan Hoefsmit