Op ontdekkingstocht in de Burgwal

  • 24 juni 2019

In de Burgwal zijn veel organisaties en mensen actief. Door elkaar beter te leren kennen, kunnen zij ook beter samenwerken. Daarom organiseerde de gemeente deze maand een ontdekkingstocht door de buurt. Veertien actieve vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties wandelden mee.

Ik kende deze plek helemaal niet!

“Ik kende deze plek helemaal niet!” aldus een vertegenwoordigster van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente. De groep is via een steegje aanbeland op een speelplaats in de Johannes Hoogendoornstraat. “Maar dat is maar goed ook,“ voegt ze er lachend aan toe. Als onveilig staat deze plek namelijk niet in de boeken. Dat geldt in feite voor de gehele buurt, beaamt de wijkagent die ook meeloopt. Er is op de uitgaansnachten wat overlast van door de buurt trekkende jongeren, vooral in de zomermaanden.

Dan is er ook wat lawaai en rommel door mensen die aan de kade van het Spaarne rondhangen. “Maar verder is het een buurt waarvan ik zeg: als je wat geld hebt, koop dan híer een huis.”

Divers huisaanbod

Het is een buurt met gemengde huizenbouw. Hier en daar staan plukjes sociale huurwoningen, van Pré Wonen. Dat ze zo verspreid in de buurt staan maakt het niet zo gemakkelijk om sociale projecten te starten, aldus de meelopende vertegenwoordiger van de woningcorporatie. Maar voor het overige: in de Burgwal geen problemen wat betreft de corporatie. Het diverse huisaanbod wordt overigens voor een deel veroorzaakt doordat op een terrein rond de Johannes Hoogendoornstraat/Spaarnwouderstraat vroeger kleine industrie was gevestigd. Haas’ Azijn bijvoorbeeld en zeepfabriek Het Klaverblad. 

Dorp in de stad

Burgwal is in feite een dorp in de stad, vindt een vertegenwoordiger van de wijkraad. Toch weet lang niet iedereen de weg naar de wijkraad te vinden. “Hoe krijgen we dat voor elkaar?”, vraagt het wijkraadslid zich af. Goede herinneringen heeft hij aan de enquête die huis-aan-huis werd gehouden. Toen gingen heel veel deuren wijd open. “Misschien moeten we dat vaker doen.” “Is het een idee om een ‘buurbloemetje’ in te stellen voor iemand in de buurt die dat nodig heeft?”, oppert een vertegenwoordigster van het Sociaal Wijkteam. De deelnemers kregen tijdens de rondwandeling een inkijkje bij maatschappelijke projecten zoals sportschool de Hagedis en twee opvangplekken voor mensen met autisme: stichting De Linde en De passant. Tal van (nieuwe) contacten werden gelegd. Een prima initiatief, deze kennismaking vonden de deelnemers na afloop aan de thee in Hello I’m Local, een boetiekhostel voor budgetreizigers aan de Spiegelstraat. Op deze plek worden ook borrels voor expats gehouden. Interessante doelgroep, vindt de vertegenwoordigster van Buuv, het laagdrempelige platform in Haarlem om met elkaar in contact te komen. Ze legt enthousiast contact met de eigenaar.

Verbinding is gelegd

Initiatiefnemer van deze rondwandeling door de Burgwal, gebiedsverbinder Ingrid Hamer, is tevreden over de middag. Verbinden is immers precies wat er is gebeurd. “Dit is een prima manier om actieve vrijwilligers en professionals op sociaal-maatschappelijk terrein met elkaar in contact te brengen. Dan gaat het beter stromen.”

Tekst: Marilou den Outer / Gemeente Haarlem  | Foto: Gemeente Haarlem

U kunt dit artikel met bronvermelding overnemen in een (wijk)krant of ander medium. Lees voor het gebruik van foto's of afbeeldingen de voorwaarden op haarlem.nl.

Categorie:

  • Nieuws CENTRUM
  • Stadsnieuws