Ontwikkelvisie Orionzone in raadscommissie 6 februari 2020

  • 19 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders besloot onlangs dat de ontwikkelvisie Orionzone in de raadscommissie Ontwikkeling kan worden besproken. De planning was dat op 9 januari 2020 de visie zou worden besproken. Er staan echter al teveel punten op die agenda, dus de ontwikkelvisie Orionzone wordt verplaatst naar de vergadering van de raadscommissie op 6 februari 2020.

De ontwikkelvisie heeft tot 7 oktober 2029 ter inzage gelegen. Er zijn zo’n 140 reacties gegeven. Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept aangepast. De ontwikkelvisie kunt u online bekijken (onder agendapunt 7).

Inspreken

Op 6 februari 2020 is het moment dat u kunt inspreken bij de vergadering van de raadscommissie Ontwikkeling. U kunt zich aanmelden om in te spreken via griffiebureau@haarlem.nl. De commissie bepaalt op welke manier de visie dan kan worden geagendeerd in de daarop volgende raadsvergadering.

Meer informatie over de ontwikkelvisie en de vervolgstappen leest u in het nieuwsbericht van 13 december 2019.