Ontwikkeling van De Koepel een stap dichterbij

  • 14 november 2019

Op 12 november heeft het college van burgemeester en wethouders het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan en concept bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn is gepland van 6 december aanstaande tot en met 16 januari 2020.

Op 28 november bespreekt de commissie Ontwikkeling de plannen. Je kunt inspreken bij de commissie. Je moet je daarvoor wel aanmelden.

De gemeente organiseert tijdens de inspraakperiode op maandag 16 december een informatieavond voor de buurt. Op deze avond zijn het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, de omgevingsvergunning van de Koepel en het bestemmingsplan in te zien. Meer informatie hierover volgt nog.

Coördinatieregeling

Er is besloten om het bestemmingsplan met het stedenbouwkundig plan en de vergunning voor de inbouw van de  Koepel in één aanvraagprocedure te doorlopen. Het tegelijkertijd behandelen van de vergunning en het bestemmingsplan heet een zogenaamde coördinatieregeling.

Een coördinatieregeling heeft als voordeel dat het een totaalbeeld van de plannen geeft. Een nadeel is dat er voor het Koepelgebouw één moment is om een zienswijze te geven. In de coördinatieregeling zijn de vergunningaanvragen voor de woningbouw en parkeergarage nog niet meegenomen. Deze volgen later en zijn gebaseerd op het bestemmingsplan en het stedenbouwkundige plan.

Bekijk meer informatie over dit project.