Omgevingsvisie Haarlem 2045

  • 19 mei 2021

Haarlem wil ook in 2045 een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen, te werken en te bezoeken, maar hoe bereiken we dat met elkaar? In de omgevingsvisie komen uitdagingen, kansen en keuzes samen en wordt de koers voor de ontwikkeling van Haarlem geschetst. De ontwerp Omgevingsvisie Haarlem 2045 is door het college van B&W op dinsdag 18 mei vrijgegeven voor inspraak. Alle Haarlemmers kunnen hun reactie geven van 7 juni tot en met 12 juli.

Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling): “In 2045 heeft Haarlem 800 jaar stadsrechten, dat is een gedenkwaardig moment en we zullen het vieren. De omgevingsvisie helpt om antwoord te geven op de vraag: Wat moeten we nu doen om te zorgen dat Haarlem ook op langere termijn een aantrekkelijke stad is voor iedereen? Ik nodig alle Haarlemmers uit om de visie te lezen en hun reactie te geven aan de gemeente de komende weken. Uiteindelijk is de omgevingsvisie van heel Haarlem en blijven we met elkaar samenwerken om de kwaliteit van onze stad te behouden en Haarlem klaar te maken voor de toekomst.”

Haarlem maakt zes strategische keuzes voor de leefomgeving

Energie, klimaat, wonen en werken zijn onderwerpen die vragen om optimaal gebruik te maken van de bestaande ruimte in de stad, om slimme koppelingen en scherpe keuzes te maken. Daarnaast heeft Haarlem richting en kaders nodig om alle lopende ontwikkelingen in de stad en er omheen in goede banen te leiden. Dit komt samen in zes strategische keuzes:

  • Mengen en verdichten
  • Buurtgericht ontwikkelen
  • Vergroenen en vernatten
  • Bevorderen gezonde leefomgeving
  • Ruimte voor energietransitie
  • Mobiliteitstransitie

Reacties op de ontwerp Omgevingsvisie

Op 15 juni wordt de ontwerp Omgevingsvisie toegelicht tijdens een digitale bijeenkomst. Een reactie geven op de visie kan van 7 juni tot en met 12 juli. Reacties worden verwerkt in een inspraaknotitie en als het kan meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie.

Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl/omgevingswet