Omgevingsvergunning aangevraagd voor restauratie Koepel

  • 15 mei 2019

Stichting Panopticon heeft voor de restauratie van de Koepel en het Entreegebouw aan de Harmenjansweg een ontwerp-omgevingsvergunning monument aangevraagd. Deze vergunning ligt per 15 mei ter inzage. Met de vergunning willen zij beginnen met het opknappen van het Rijksmonument waar een University College in komt.

De ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de restauratie en het gedeeltelijk veranderen van het ronde cellengebouw en het administratiegebouw van het voormalige gevangeniscomplex. Panopticon wil onder andere het dak van de Koepel isoleren, de cellen leeghalen en de ramen in de gevel vergroten. De omgevingsvergunning gaat met name over de restauratie van de Koepel en benodigde sloopwerkzaamheden.

Er wordt nog gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor de Koepel en het gehele terrein dat als academische campus wordt ingericht. Het plan omvat de ontwikkeling van een hoger onderwijscampus bestaande uit 250 studenten- en 100 sociale jongerenwoningen, met onder meer een boekwinkel, horeca, MKB innovatiecentrum en een filmtheater. Het is de wens van de betrokken partijen (Panopticon, Duwo en Elan Wonen) om het Koepelterrein letterlijk te openen naar de stad en te veranderen in een aantrekkelijke en groene verblijfsplek, voor de directe gebruikers, voor omwonenden en voor alle Haarlemmers.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende relevante stukken liggen vanaf 15 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ter inzage. U kunt hier uw zienswijze op geven. U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien in de publiekshal in de Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Houdt rekening met wachttijden als u tussen 9.00 en 11.00 uur naar de publiekshal komt.

Zienswijze

U kunt uw zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen tot en met 26 juni 2019. De gemeente betrekt uw zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. U kunt uw zienswijzen schriftelijk indienen bij:
Het college van Burgemeester en wethouders van Haarlem
t.a.v. de afdeling VTH/Team Procedures en Projecten
Postbus 511
2003 PB Haarlem.

Uw brief moet voorzien zijn van uw naam en handtekening, uw adres, de datum waarop u de brief verzendt, een omschrijving van het voorgenomen besluit en uw inhoudelijke zienswijzen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw zienswijzen mondeling in te dienen. Dit kan alleen op afspraak. U kunt hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar Ronald de Vries via het algemene nummer van de gemeente Haarlem: 14023.

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.