Nieuwe subsidie voor cultuur

  • 4 mei 2022

Het college heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld, de Programmasubsidieregeling Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ 2022-2024. Dit is een nieuwe subsidie waarmee de gemeente Haarlem meer ruimte biedt aan vernieuwing en experiment, meer samenwerking mogelijk maakt en het kunstklimaat stimuleert.

De programmasubsidies staan open voor makers en culturele organisaties die willen bijdragen aan de ambities van het cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

Hoe werkt het?

Aanvragers kunnen tot 1 juni aanstaande een aanvraag indienen. Het formulier kunt u vinden op Programmasubsidie cultuurplan. Check ter voorbereiding op de aanvraag de website overheid.nl. Hier vindt u de Programmasubsidieregeling Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ 2022-2024. Hier staan de voorwaarden en de criteria per ambitie van het Cultuurplan Haarlem voor het verkrijgen van deze subsidie. De subsidie is bedoeld voor een driejarig programma. Het maximaal bedrag per aanvraag is 150.000 euro voor 3 jaar (dit is maximaal 50.000 euro per jaar).