Nieuwe ronde subsidies sociale basis

  • 4 mei 2020

Organisaties en initiatieven die op dit moment actief zijn in de Haarlemse sociale basis kunnen tot en met 31 augustus, een subsidievraag indienen voor 2021. In totaal is hiervoor een budget beschikbaar van ruim € 16 miljoen.

Inwoners, (bewoners)initiatieven, sociaal ondernemers en professionele organisaties in de Haarlemse samenleving vormen de sociale basis van de stad. Samen zorgen zij ervoor dat ook kwetsbare Haarlemmers ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij zelfstandig wonen, gezondheid, opvoeden en opgroeien, financiën en participatie.

De gemeente maakt jaarlijks subsidieafspraken met al deze partijen. Komend jaar (2021) wil de gemeente beginnen om die afspraken te maken per wijk. Wilt u ook subsidie aanvragen? Kijk dan naar de voorwaarden op de pagina Subsidie sociale basis 2021. U kunt de aanvraag voor de subsidie sociale basis insturen tot en met 31 augustus 2020.